Какво е Европа за мен? – есе


 Категория: Есета


Няколко месеца след присъединяването на България към Европейския Съюз е редно да си зададем въпроса какво всъщност значи тази общност за самите нас и с какво може да си бъдем взаимно полезни.Понятия като „европеец” и съответно Европа все повече бягат от смисъла, с който са били натоварвани преди време.Ако се върнем в началото на 90-те години в България ясно личи промяната, която е настъпила в мисленето на българите само 17 години по-късно.Националното мислене в европейските страни се измества все повече и повече и европейската концепция се развива, като се запазват регионалните или национални културни особености.Европа не е вече географско определение, това понятие носи значението на колективен общностен манталитет, носи своите предимства и недостатъци, като единствено от нас зависи да се възползваме максимално добре от предоставената ни възможност.
Като ученик, който завършва средното си образование в България, пред мен Европа предоставя преди всичко възможност за качествено висше образование и специализация на приемливи цени.Членството на страната ни в ЕС ни прави равни с другите 26 държави от договора, което позволява да ползваме значителни финансови облекчения при кандидатсване в европейски колежи и университети.Нашето поколение е първото, пред което се разкриват истински възможности за развитие.Исторически погледнато до този момент винаги е съществувало някакво препядствие, което да ограничава и подтиска нормалното развитие на нацията ни.Като се започне още от периода на турско робство и последвалите го политически кризи, Балканските войни, Първата Световна, Втората Световна, икономическа нестабилност след всяка от тях, комунистическо управление, години на преход, борби за европейска интеграция и присъединяване към НАТО.Едва сега всичко това е приключило и единствено от самите нас зависи дали ще се развиваме в положителна посока в рамките на Съюза.
Следвайки естествения ход на събитията, поредната трудност пред моето поколение е намирането на поле за своята реализация.Тази задача също изглежда облекчена изключително много с въвеждането на единни стандарти в целия Европейски Съюз, което е предпоставка за конкурентоспособност и равни шансове с всички кандидати за дадено място.Още повече, че самото членство на България в Съюза е гаранция за икономическа стабиност, което от своя страна води много нови инвеститори и международни компании, които откриват престижни работни места.Икономическата стабилност още повече се засилва от въвеждането на единна валутна единица във всички страни членки – еврото, което е най-силната валута в света.
От особено голямо значение са лесното преминаване на границите и облекчените режими за пътуване в рамките на Съюза, идеята за които е заложена още в концепцията на френския министър на външните работи Роберт Шуман от 1950 година за Съединени европейски щати.Улесняването на търговията е поредната възможност, която ЕС предоставя.
За разлика от предишните поколения, при които балканското и силно националистическото чувство са изключително добре развити и взимат връх, за младите днес Европа не е някаква непостижима цел, за която да се говори в бъдеще време.Сега, повече от всякога, младите в България се чувстват част от европейската общност.Ние осъзнаваме, че вече няма пречки пред нас, които да спират развитието ни.
Политиката на догонващо развитие, която българската държава води по отношение на развитите страни е един добър начин за подобряване на международното положение на България.Такова развитие предполага умелото използване на скоковете в политическо отношение, които ситуацията предоставя.Присъединяването на страната ни към ЕС е точно такъв скок и е напълно разбираемо всички очаквания и оптимистични теории за българския народ да са именно в тази посока.Точно за това и за мен Европа, разбирана като „Съюз”,може да бъде обяснена с обобщаващото понятие „поле за реализация”.
Ако трябва да говорим географски за Европа, отново опираме в предимствата, които континента ни притежава.Изключително икономически благоприятните райони не веднъж са ставали причина за войни и спорове.Но всичко това е в миналото, настоящото политическо състояние предпоставя към стабилност и ускоряване на темповете на развитие на евопейските държави.Също така Европа все повече и повече се преврща в най-желаната дестинация за туризъм в целия свят.
Всички изброени предимства, които Европа и по точно Европейският съюз предоставя, съвсем естествено влияят и на българското мислене.Младото поколение, към което се причислявам и аз, вижда в тази нова за България общност една изключителна възможност за реализация и професионално развитие, за свободни контакти с хора от различни култури, обмяна на опит и традиции.Получавайки тази огромна сила, на нас се пада и трудната задача да съхраним индивидуалното в общностното, да намерим „единство в многообразието”.

Андрей Истилиянов Костов, 18г.
12клас, Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”
Тел: 0896730718

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 701 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

3 коментара

  1. валентина йорданова каза:

    za izpita

  2. валентина йорданова каза:

    stra6na tema,blagodarq vi.

  3. Zechka каза:

    Много ми помогна това есе .. Благодаря много на Андрей Истилиянов Костов :)

Остави коментар по "Какво е Европа за мен? – есе"