Реферат – Блогът като инструмент на ПР


 Категория: Реферати


Блогът като инструмент на ПР

Социалните медии представляват демократизация на информацията, превърнала хората от пасивни читатели в издатели. Това е промяната на разпространяващият механизъм, от „един към много”, към „много към много”, основавайки се на разговорите.
Блогът, като част от социалните медии, е вид уебсайт, които съдържа най-често лични мисли и предлага новини по актуални и всевъзможни теми. Това е личното местенце на всеки потребител в мрежата, където той сам определя правилата- където дава криле на мислите и разсъжденията си, коментира последни събития, препраща линкове към интересни уебсайтове. Блогът е онлайн дневник, който обаче е по-личен от традиционната журналистика и по-публичен от обикновенните дневници. Достъпен за всеки посетител, той може да се включи към написаните теми, които го вълнуват, като ги коментира, напише мейл, или сложи линк към размислите на „твореца”. Блогът е мястото, което дава едновременно сцената, публиката и микрофона за изява на потребителя.
Напоследък, все по-често се използват корпоративните блогове, в помощ и като инструмент на ПР. Те отразяват ежедневието, активността, както и постиженията на дадена компания, допълвайки се много добре със собственият й уебсайт.

Само преди няколко години, Американското общество по ПР (PRSA) не признаваше блоговете като инструмент на ПР. Днес, това е различно, а старите правила в ПР, вече не са ефективни в онлайн комуникациите. Глобалната мрежа е тази, която диктува правилата и за да сме успешни и актуални, трябва да се приспособим към тях. Наблюдава се сериозна тенденция към все по-честа употреба на всякакви нови канали за поддържане на комуникация с потребителите, а блоговете безспорно са един добър такъв. Като вид социална медия, те постепенно се превръщат в неразделна част от ПР процесът и навлизат все повече като средство за по-голяма ефективност, за да достигнем до нашите клиенти. Голяма част от успелите компаниите на световно ниво вече са осъзнали 2.0 философията и я прилагат в своята практика. За всяка компания е важно да изследва профила на своята аудитория и да открие сред нея потенциалните си клиенти. Тя трябва да разберe индивидуалните им нужди, за да изгради ефективни взаимоотношения; да се стреми да създава убедителни послания и да открие най-добрият начин те да достигнат до потребителите, така че те да предпочетат нейните услуги. Според скорошно изследване на PR Week Study, 48% от ПР практиците са преориентирали паричните си вложения от реклама към социални медии и блогове, a 91% от ПР компаниите по цял свят използват социалните медии.

Блоговете осигуряват уникален и личен начин за комуникация с клиентите. Той разкрива човешкото лице на една компания, което е трудно постижимо чрез други форми на комуникация. Именно заради това, блоговете са инструментът, чрез който ПР може да смени визията си от безлична бизнес практика в ефективна етична дейност. Те увеличат възможностите за изказване на мнението на организациите и така спомагат за постигане на тяхната мисия.

Значимостта на блоговете за всяка компания се подтвърждава и в твърдение на авторитетния BusinessWeek: “Блоговете или уеб сайтовете със система за управление на съдържанието, променят модела на комуникация за компаниите, и ги заставят да се ангажират с междуличностна комуникация на всяко едно ниво от веригата. Много компании осъзнават нуждата да говорят със своите клиенти по един различен, по-интелигентен и безпристрастен начин.“.
Блоговете са изключително адаптивен инструмент, което ги прави приложими във всякакъв вид онлайн комуникации. Те доставят на публиките нецензурираното мнение на служителите. По този начин, корпорациите имат директен контакт с клиентите и други външни публики. Това означава, че в компаниите има някой “реален” човек, който говори и отговаря на постоянните въпроси и се ангажира с проблемите на публиките. Ето защо, е наложително ПР практиците да работят с тях.

В ситуация на криза блогът осигурява почти мигновено лично пространство, в което да се дискутира с публиките това, което се е случило. Нараства броят на журналистите и редакторите, които четат блогове, за да намират нови и интересни идеи за своите материали. Често по-бързо и по-ефективно от четенето на прессъобщения, влизането в различни блогове е предпочитано за набавянето на полезни кратки материали за статии.

След като този тип страници имат все по голямо влияние върху масите хора, със сигурност има начин от ситуацията да се извлекат и позитиви. Все повече и повече ПР практици създават свои дневници. За тях много важно е съдържанието, защото именно то кара посетителите да се връщат отново и отново.

След всичко казано до тук, мотото на динамично променящият се ПР, обвързан с дигиталните средства за масови комуникации, може да звучи по следният начин:
“Нека върнем Обществеността на “Връзките с обществеността“ с помощта на блоговете!“

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 723 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. estira каза:

    Трябва да го прочета за да оставя коментар, нали?

Остави коментар по "Реферат – Блогът като инструмент на ПР"