Влияние на телевизията върху насилието – реферат


 Категория: Реферати


Причината, когато говорим за медии, да мислим и за насилие, е само в това, че медиите са инструмент за власт и властване, макар да бъдат и друго. Така че проблемът медии и насилие следва да се разглежда преди всичко в политически контекст, в контекста на генетичната връзка между журналистиката и политиката, в контекста на служебната роля, която медиите имат спрямо политическата власт в държавата.
За да бъде употребена една медия за целите на определена институция, политическа сила или икономическа групировка, върху нея се оказва насилие по един или друг начин, което по същество престъпление, оставащо без последствия. Най-често насилието е законово, чрез налагане на демократични закони за медиите или икономическо-“които дава пари, той поръчва музиката”. Медиите са подложени и на силен натиск и от страна на някои специални ведомства, които чрез заплаха спират определени публикации на компромати за станали неудобни личности или организации.
Насилието оказано от страна на медиите цели превръщането на гражданите в безотказни реципиенти на техните политически послания, а оттам и в безотказни изпълнители на политическите схеми на диспонента. Факт е, че през последните 7 години медиите последователно и тенденциозно ту отслабваха, ту укрепваха стремежа за политическо участие на гражданите. На практика това е трудно забележимо въздействие върху гражданската способност за спонтанни и неформални инициативи, за самоорганизация на гражданите с цел истинско и структурирано влияние върху властта.
Взаимоотношението между насилие и медии и аргументите за тяхното взаимно влияние значимо предшества появата на телевизията. Показването по телевизията насилие увеличава тенденцията към проява на агресия в реалния живот.
Хората, а най-вече децата се учат на поведенчески модели от телевизията. Децата много лесно могат да придобият агресивен начин на поведение вследствие наблюдавано телевизионно насилие и да го проявят в игрите си.
В България телевизията акцентира предимно върху детайли от престъпления
или трагични произшествия. Умишлено или не, се пропуска “обратната страна на медала”- неговото наказание. Остават без наказание и медиите, превърнали се в защитници на насилието.
Насилието е част от човешката природа, то е толкова старо, колкото е стар човешкия род. Гражданското демократично общество в основните си закони се обявява срещу насилието като форма на решаване на проблеми. Затова е естествено борбата срещу насилието в живота и медиите да не става с насилствени методи, ас формиране на обществени корективи и регулатори.

Етикети: , , , , , , ,

Този материал съдържа 362 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. весислава каза:

    mnogo dobre kazano

Остави коментар по "Влияние на телевизията върху насилието – реферат"