Връзката между творчество и ефективност в ПР – Реферат


 Категория: Реферати


„Връзката между творчество и ефективност в ПР”

„Човекът дължи своя успех на своята креативност.А никой не се съмнява в нуждата от успех.„- твърди международно признатият авторитет Едуард Де Боно.

„Креативност” е често впрягана дума, която свободно се носи из ПР средите, без обаче да се замисляме, какво всъщност означава или как може да бъде постигната.
Скорошни проучвания сочат, че според 44% от журналистите, ПР практиците са „скучни хора” и не се отличават с нещо особено.В последно време, в областта на отношенията с медиите, изглежда, че ПР служителите не са толкова креативни, колкото казват, че са или колкото им се иска да бъдат. Креативността може да бъде разглеждана като неизвестно, което може да направи, така че, едно ПР събитие да блесне. В сферата на ПР-а, тя се възприема като нещо ново, довеждане на два или повече елемента до нов смисъл, с цел да се добави стойност на дадена задача. Творчеството има водеща роля в ПР индустрията и често е качество, което се изисква като основна компетенция там.
Новите идеи често идват в изблик на вдъхновение или като проблясък. Те се появяват като резултат от серия малки стъпки. В ПР-а, творчеството често бива смятано като печеливша идея, която може да има медиен обхват или пък да придаде съвсем нова стойност на един продукт. Въпреки повечето си положителни качества, то трябва да бъде използвано внимателно.Идеи, които са извън обсега на целите на организацията, не биха й добавили стойност, а напротив-дори биха могли да й навредят. Те трябва да са обвързани с целите и посланията, които организацията иска да отправи към своите публики.

Креативността е навсякъде около нас, във всяка професия- от изкуството до счетоводство, в личния ни живот. Тя не е както някои си мислят дарба, дадена на случайни щастливци, които наричаме творчески типове.Преди всичко, това е умение, което се възпитава и трябва да се тренира, практикува и развива. Тя е основополагаща за дълготрайния успех в бизнеса.Ето защо, творческата мисъл в работата трябва да бъде насърчавана и окуражавана при всички служители, когато това е възможно. Световноизвестният успех на водещи бизнесмени като Бил Гейтс и др.,се дължи именно на неговото въображение и креативност.
Де Боно (1971г), обяснява творческият процес като разчупване на установените норми, с цел да видим нещата под друг ъгъл. Идеите са „очилата”, през които хората гледат на фактите, за да бъдат осведомени. Различните хора, гледат по различен начин на фактите, според идеите, които всеки от тях развива. Ако стар факт бъде погледнат през призмата на нова идея, това би дало нова информация за него. Една истински креативна идея, носи стойност на някого/на дадена задача и е полезна с нещо. Изследователят дава пример с триъгълна врата – идеята за такава врата сама по себе си е нестандартна, но не е креативна, освен ако триъгълната врата реално не добавя стойност за хората, т.е. реално да е полезна с нещо в определени случаи. В същото време много хора си мислят, че са креативни само защото са различни, но това не е състоятелно.
Творчеството може да се разглежда като своеобразен талант, процес, продукт или като обособяване на дадена група от друга.
Много хора твърдят, че „нямат време да се занимават с творчество”. Натискът от времето, шумът и разсейващата атмосфера, нежеланието и отказът към креативност от страна на колеги и това, че клиентите не са отворени към нови идеи, са определени като най-големите пречки за творчески подход в работата. Друг проблем,който спира хората да бъдат творят в работата си, е фактът, че те се страхуват да не сбъркат, да не допуснат грешка, или да не бъдат обвинени, че са допуснали грешка (въпреки, че са имали най-добри намерения, когато са се опитвали да бъдат креативни).

Често креативността е пренебрегвана, за сметка на логиката и „здравата мисъл”, за които се говори повече и които според мнозина имат по-голяма стойност. Всички деца са креативни чрез своите игри и въображение- рядко,обаче ние, възрастните сме такива. Креативността се основава на странично мислене, свързано с прекъсване на досегашния му модел, избягване на стари идеи и измисляне на нови. Според де Боно, провокацията е един от основните начини за това, тъй като е метод за тотална противоположност на традиционното логическо мислене и има за цел да предизвика догмите в мисленето. В своята теория „Шестте мислещи шапки”,той разглежда различните типове мислене, имащи отношение към творчеството.
Според изследователите Брайън Клег и Пол Бирч(2002г.), има 3 неща, които могат да стимулират мозъка: физическото движение, забавлението и пространственото мислене, музиката и изкуството. Почивката също е един чудесен начин- мнозина споделят, че креативността им е била провокирана точно в такава среда – на освободеност на мисълта, позитивизъм и спокойствие.

Във връзка с творческият процес и неговата ефективност, сред 104ма кадри на Британският ПР Институт(CIRP), е проведено изследване. Анализите от него сочат, че 90% са на мнение, че творчеството е от съществена важност за ПР процеса. То се използва основно в Тактиките за ПР и в преките послания на организациите към публиката. 89% посочват като най-използван метод за творческо мислене „мозъчната атака”, а също и работата на групи с определна задача. Не се използват логическите задачи и игри, асоциациите с картини и думи и артистичните изяви, които са също добри методи. Всички са категорични, че атмосферата на работното им място не успява да провокира у тях креативна мисъл, над което ръководството трябва да се замисли и да коригира, защото това рефлектира върху крайните резултати. Мястото/времето, определено като най-добро за генериране на идеи, е това по пътя от работа към вкъщи. Непосредствено след края на работният ден в 17.30ч, когато обаче мозъкът продължава „да работи”- в промеждутъка между идващия ден и този, който е приключил вече.
Половината от отговорилите, смятат, че приемането на една идея не води със себе си риск, другата половина е на обратното мнение. От там се появява нуждата, тя да бъде тествана, а де Боно предлага това да става по метода на изключването от списък с идеи. 50% от участниците не оценяват и не си дават сметка за успеха, който носи творческият процес на една ПР програма. Като последен и по-скоро любопитен, на ПР практиците от авторитетният институт, бил зададен въпроса, дали са запознати с научните методи за креативно мислене. 44% от „представителната извадка” на института, дори не били чували за нито един от седемте модела на кретивност; а само 33% били запознати с най-известния от тях- „6те мислещи шапки” на де Боно, като 21% от тях го прилагат в своята практика…. Ето защо, за да се насърчи и нарастне творческото мислене на екипа и индивидуално, ПР организациите трябва да са наясно за различните теории и да ги прилагат във всекидневната си работа.

http://www.pwkpr.com/downloads/The_Management_of_Creativity_in_the_PR_Process_PW&K.pdf
http://www.novavizia.com/1984.html

Творчеството е неразделно свързано с нововъведенията, като второто е практическата изява на този мисловен процес. Ето защо, едното неможе да съществува без другото, тъй като няма да има краен продукт.

В класация на списание BusinessWeek и Бостънската консултантска група (BCG) от 2008г., са посочени 50те най-иновативни и успешни компании в света. В Топ 10 са:
1. Apple
2. Google
3. Toyota
4. General Electric
5. Microsoft
6. Tata Group
7. Nintendo
8. Procter & Gamble
9. Sony
10. Nokia
http://www.novavizia.com/1860.html

Комуникациите, както и ПР, стават все по-важни за съвременния бизнес.От тях и от методите, които се прилагат, зависи как ще се приеме определен продукт или компания на пазара, дали аудиторията ще си изгради положителни или негативни представи за тях. В този смисъл, от особена важност е начинът, по който ще бъде представен един продукт, благодарение на творческия подход, защото именно той го изгражда като присъствие в съзнанието на потребителя. Целта на всеки един продукт/независимо от какъв характер/, е той да бъде ефективно реализиран и да получи максимална печалба. Неговия най-голям коз и силна страна е концепцията му, която го отличава от всички останали от подобен тип, и го разграничава, показва нещо ново, интересно и грабващо вниманието на определена аудитория и прави така, че той да бъде запомнен. Ето защо, креативността и творческата мисъл са особено важни за ефективността на който и да е продукт, ако желаем той да се задържи максимално дълго във времето, защото те са неговата есенция. Креативността и новите идеи са важни за всички сфери на бизнеса, но са жизнено необходими за подобряване на комуникацията между организациите и техните публики, тъй като потребителите днес са прекалено ухажвани и задоволени и вниманието им може да бъде привлечено доста трудно. По-долу съм дала успешни според мен примери от България за приложена иновативност, творчески подход и нестандартни решения в комуникациите между различен тип организации и техните публики.

„БТВ репортерите”- продукт на БТВ, който променя стандартният облик на телевизията; чрез него на зрителят се дава възможността да бъде пряк участник в процеса на създаване на новините, а не да остава пасивен, страничен наблюдател. Запазена марка на БТВ, която присъства като отделна рубрика в тяхната програма.

ВИВАКОМ(бившата Вивател)- Когато Вивател се появи на пазара преди няколко години, създаде услуги, които се оказаха сериозна конкуренция на основните два оператора на пазара до тогава- Глобул и Мобилтел. С цел да спечелят за кратко време голяма публика, предложиха на своите клиенти различни пакети и преференции, на много добри цени, които до този момент липсваха в листата на другите два. В последствие се обединиха с друга компания- БТК и в момента двете са под шапката на новата Виваком (от септември 2009г.).

Продукт на Mtel- Prima „Пролет” – Предплатената услуга, предлагана от Мтел през 2008г, е друг пример за успешен и креативен начин за комуникация, с елемент на закачка. Този пакет, на чиято обложка стои щъркел, който казва:”Защо да говориш с жаба?”, е пуснат като реплика на същия вид предплатена услуга от конкурента му Глобул-“Frog Mobile”. Тук определено се забелязва нестандартното решение за комуникация, чрез забавна шега и провокация на отсрещната страна.

http://strangera.com/2008/03/05/%D1%89%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/

Турските сериали- Тези продукции добиха голяма известност за нашите предели и изместиха сравнително бързо латино сапунките – досегашните „фаворити” на българският екран от 15 и повече години. Този феномен се случва, благодарение на това, че турските, за разлика от латино-сериалите, разглеждат и залагат на ценности, по-близки до тези на българина, до традиционния балкански манталитет и по този начин стигат бързо до сърцата на своята публиката.

Козметичната марка „Dove”- Тук, чрез нетрадиционен подход, в рекламните си кампании се използват обиковенни жени с недостатъци, вместо модели. По този начин фирмата спечели много по-бързо доверието на потребителите и се ползва с одобрението на много жени в България и по света.
http://www.campaignforrealbeauty.com/home_films_evolution_v2.swf

Водка „Absolut”- Интересна и креативна е и тази рекламната стратегия.Освен провокативни и уникални реклами, от няколко години насам марката произвежда и колекционерски опаковки на бутилките водка по повод Новогодишните празници. Изключително успешен е конкурсът от 2008г за любителски фотографии „Потърси Absolut-ната форма в…“, в който участниците трябва да потърсят формата на емблематичната бутилка в света около тях. Мнозина откриват контура й в телевизионна антена, звънци, велосипед, камина, езеро и много други интересни места, а след това отличените 20 фотографии са наградени.

Водка „Флирт”- Провокацията и скандалът също са един от начините за привличане вниманието на целевите публики(един от най-често срещаните за България). Пример за българска марка, която използва тези методи за комуникация е Водка Флирт, която залага на изключително скандални рекламни клипове и билборди с цел да привлече вниманието и да провокира младите потребители.

Фиксове за бързо готвене „Малки тайни”- Иновационният продукт на MAGGI, който доби голяма популярност от около две години насам сред опитни и не толкова в кухнята потребители. Наясно със забързаното ежедневие на хората, с днешната концепция, че всеки иска всичко да става “сега“, че все нямаш време, нямаш търпение да чакаш, а също и, че този продукт е улеснение за тези, които не могат да готвят – производителите печелят все повече потребители.

http://www.magistrala.net/index.php/2009/05/13/%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-maggi/

Колбаси „Народен”- Чрез името си искат да създадат в съзнанието на хората концепцията за близост; за приобщаване; за достъпен до всички продукт, такъв, който всеки може да си позволи (още повече, знаейки и използвайки материалното положение на средностатическият българин, което всеизвестно, не е високо). Също така, името има за цел да предизвика и спомен с привкус на носталгия към отминалото време.

По-долу е приложен и линк към белгийска компания, която се занимава с иновации. Там е предложен интересен тест, който всеки може да реши и да разбере до каква степен са развити творческите му заложби…
http://www.creax.com/creativity_test.htm

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,952 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. sisi каза:

    referat

Остави коментар по "Връзката между творчество и ефективност в ПР – Реферат"