Лекции по микроикономика – Еластичност на предлагането и пазарното равновесие


 Категория: Лекции, Реферати


ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО.
ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ И ФАКТОРЪТ ВРЕМЕ

Еластичността на предлагане изразява степента на реакция на продавачите чрез изменение на предлаганите количества стоки, под влияние на измененията на определени фактори- цени, количество на разполагаеми ресурси, равнище на производствени разходи, технологични изменения и други. Най-голямо значение сред тях има ценовата еластичност на предлагане.
Коефициентът на ценова еластичност на предлагане по принцип е полужителна величина, поради правата зависимост между цената и предлаганото количество. Както и при търсенето и при предлагането може да се изчисли дъгова еластичност на предлагане. Ценовата еластичност на предлагането зависи от периода от време, който производителите имат на разположение за да се адаптират към промените. Необходимостта от разграничаване на различни периоди при анализа на еластичността на предлагането във времето е установена от Алфред Маршал. Той разграничава моментен, краткосрочен и дългосрочен период. В моментен период или към определен момент във времето, използваните ресурси са толкова, колкото са. моментното предлагане е абсолютно нееластично, а моментното пазарно равновесие се установява на основата на по-високи цени. В краткосрочен период, производствените мощности са постоянни, част от ресурсите са променливи и се използват с определена интензивност. Предлагането ограничено реагира на промените в пазарните условия, но е нееластично. Пазарното равновесие се установява при по-ниски цени от моментното равновесие. В дългосрочен период, всички фактори са променливи, предлагането е еластично, а цената още по-ниска.

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 213 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. Радост каза:

    чудесни лекции… необходим ми е целия учебник на доц. д-р Людмил Несторов Микроикономика за СА Свищов

Остави коментар по "Лекции по микроикономика – Еластичност на предлагането и пазарното равновесие"