Моята представа за връзки с общесвеността


 Категория: Реферати


Наталия Николаева Филипова, Специалност Връзки с Обществеността, курс първи, Ф.Н. 24

Моята представа за социалната технология Връзки с Обществеността

Времето и глобалният свят, в които живеем изискват от всяка публична личност или организация да влага все повече средства и усилия в изграждането на своите социални контакти и имидж. Ако до скоро е било възможно дадена дейност да се извършва без помощта на PR специалисти, то сега тя е обречена на краткотрайно съществуване и непопулярност.
Дейността на ВО е свързана предимно с информирането на засягащата организацията аудитория относно нейните дейности и предимства, осъществяването на двупосочната връзка между тях, изтъкването на взаимната изгода от тяхното сътрудничество.
Това става с организирането на специализирани събития, целта на които е да доближат аудиторията до организацията и тя да види нейната същност, да я почуства близка.
Идеята на PR е не толкова да лансира продуктите на марката, колкото да изгради трайно доверие към нея, което в последствие само да поддържа. Т.е. не се изтъква продуктът, а организацията.
Събитията от този характер обикновено представляват приеми, които започват с презентация на дейността на фирмата/организацията и завършват с коктейл в знак на благодарност към гостите за отделеното време и се явяват чудесно поле за създаване на бъдещи социални контакти както за представителите на организацията, така и за PR специалистите, занимаващите се с нейното лансиране. По този начин засягащата организацията публика, започва да се чувства част от процеса, гледа на него като на нещо близко и при евентуална нужда от дадената услуга, предпочита да избере познатата организация пред непознатите такива.
PR се занимава и с обществения имидж на личности, фирми, сдружения и други и при конфликтни ситуации, в които е нарушена благоприятната представа за него.Задачата на ВО специалиста тогава е да обясни постъпката, деянието или липсата на такова, чрез възможно най-смекчаващите вината обстоятества и задължително да посочи мерките, които ще бъдат предприети за отстраняване последиците от него.
Като цяло можем да кажем, че връзки с обществеността е дейност предимно насочена към обществото и процесите, които възникват в него, както самото име подсказва.
Нелесна е задачата на пиармена да бъде в постоянен контакт със засягащата организацията публика, да следи нейните настроения, да реагира подходящо и навреме на тях, да предотвратява евентуалните кризи в отношенията между двете страни.
Важна е и работата със самата организация. Събраната информация за публиката, селектирана и обоснована от пиармена, трябва да се представи на организацията по начин, по който тя да я приеме за реални последици от своите действия и поведение. Тяхното целенасочено регулиране ще доведе до оптимизиране на взаимодействието между организацията и нейните настоящи и потенциални бъдещи публики.
В този смисъл можем да разгледаме ПР като един мост между иначе отдалечените два бряга на организацията и обществото с всичките пъстри мнения и процеси, които възникват в него. Но не е достатъчно този мост да бъде построен и оставен на времето, той има нужда от постоянно наблюдение и грижи за неговата цялост. Наблюдавайки всекидневните промени, които се случват на брега на обществото и конкретните публики, пиармените позволяват на организацията да съсредоточи своите услия в постоянно подобрение качеството на услугите или продуктите, които предлага, освобождавайки я от тази отговорност да гради и поддържа връзката и целенасоченото оформяне на общественото мнение.
PR се оказва жизнено необходим, неговите дейности се разширяват постоянно, влиянието, което оказва расте със създаването на всяка следваща корпорация или организация. Наблюдава се истинска еволюция в корпоративните социални контакти и тя няма да свърши скоро, защото обществото осъзнава нуждата от нея. PR ще навлиза все повече в нашия живот и ние трябва да се научим на него за да можем и да го упражняваме и да го разпознаваме.

Етикети: ,

Този материал съдържа 581 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Моята представа за връзки с общесвеността"