Реферат – Законите на Хамурапи


 Категория: Реферати


Законите на Хамурапи са написани сравнително простичко,но те отразяват тогавашните виждания за справедливост на вавилонския владетел.Законите му удивително приличат и отразяват днешните морални норми и чувство за справедливост.Повечето от идеите там са залегнали и в съвременната ни правораздавателна система,като са написани на по-достъпен и разбираем език,позволяващ на всички хора в империята да ги разберат.Именно това е целта на Хамурапи,да създаде закони,чрез които да укрепи държавата си, които да бъдат разбираеми за всички и приети от всички.Владетелят също така мечтае неговите творби да останат и да бъдат спазвани дори след хилядолетия.Но това съвсем не означава,че Хамураби е страдал от тщестлавие.Общото впечатление,с което оставаме след прочитането на законите е,че в тях е заложен принципа на равнопоставеността.Не се дават изключителни права на по-горните прослойки на обществото.Бедните работници и земеделци,обработващи чужда земя,също имат права.Интересен принцип,който е заложен и в днешното законодателство е този за лъжесвидетелството,както и невинността до доказване на противното.Естествено наказанията,които са предвидени,са доста сурови,но те са давали спокойствие на мирните граждани,че правата им са защитени и посегателството над тях ще бъде наказано.От друга страна престъпващите закона на владетеля знаят какво ги чака и страхът от наказание действа превантивно и намалява престъпленията.Смъртната присъда е често използвана и има за цел да покаже,че който не зачита всеобщите закони ще бъде сурово наказан.Хамурапи е искал законите му да останат и за бъдещите поколения,да бъдат спазвани неговите морални виждания,а какво по-велико от това волята ти да се спазва през епохите и народът ти да те споменава като владетеля,успял да въдвори ред в хаоса.Поразително е нивото на мисълта преди близо 4 хиляди години,неизбежно е да бъдем респектирани от тези уж толкова простички и в същото време толкова проникновени и основополагащи норми.Оказва се,че не всичко е плод на съвременната цивилизация, а дължим изключително много неща на древните живели преди нас.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 292 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Законите на Хамурапи"