Реферат – Икономически растеж


 Категория: Реферати


Икономическият растеж изразява количественото нарастване и качественото усъваршенстване на производствените фактори и на резултатите от тяхното функциониране.

От определението се вижда, че той отразява динамиката на основните праметри на общественото производство, тяхното възходящо развитие.В него в единно цяло са свързани ресурси и резултати, превръщането на първите във вторите. Отношението между резутатите и ресурсите за тяхното получаване е показател за степента на ефективност на общественото производство и за икономически растеж. Икономическият растеж означава разширяване и усъвършенстване на производствения потенциал на обществото, разширяване и разнообразяване на неговите възможности, пресметване на границата на производствените възможности на надясно.

Растяща икономика, т.е. икономиката, която се харектеризира с нарастване на БНП, създава материални предпоставки за реализация на основните икономически цели на обществото. Икономическият растеж е единственото средство за създаване на изобилие от материални блага. Нарастването на количеството и качеството на произведените стоки услуги осигурява по-високо жизнено равнище на населението, по-пълно задоволяване на съществуващите и генериране на нови потребности. Благодарение на ИР, без да намалява жизненото равнище, обществото може да отдели повече средства за разширяване на производстевните си възможности, за подобряване на общите условия за функциониране на икономиката и съществуването на хората, за повишаване на националната сигурност. Разширяването на производствения потенциал означава разкриването на допълнителни работни места и по-големи възможности за избор на работа. ИР (икономически растеж) направи възможно съкращаването на продалжителността на работната седмица и увеличаването на свободното време. Изобщо ИР смекчава противоречието между ограничението ресурси и неограничените потребности на обществото.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 233 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Икономически растеж"