Реферат – Масмедии и насилие


 Категория: Реферати


Темата “Масмедии – телевизия и насилие” и днес има голяма актуалност. Въпреки,че почти не съществуват проучвания на въздействието на насилието върху медиите, публикациите не спират.
В политиката темата е също актуална и популярна. Много политици използват темата за насилието в една популистки мотивирана активност, за да отклонят вниманието от собственото си безсилие и отказ да се борят с реалните причини за насилието.
Медиите имат възпитателни ефекти върху младите хора – и то много силни. С други думи публично правният характер на телевизионните институции ми изглежда наложително необходим за едно човешко общество.
През 1996 г. Клинтън подписа нов медиен закон, който между другото предвижда т. н. V – chip (чип за насилие, с който всеки нов телевизор трябва да бъде съоръжен. По този начин децата трябва да бъдат предпазени от насилието, секса и вулгарната реч. Но как ще бъде това реалност, след като дори и в детските филми присъства насилието. Имащите власт вече без задръжки, в зависимост от интересите си, използват медиите за “наливане на масло в огъня” – разпалване на етнически конфликти, изостряне на политическата конфронтация или верската нетолерантност.
Как и защо медиите влияят на хората? Как и защо насилието по телевизията поражда агресия в реалния живот? Има няколко теории от гледна точка на социалната психология, които обясняват няколко модела: теория на възбудата, теория на социалното учене, теория на отпадане на психичните задръжки и теория на редуциране на агресията.
Теория за психичната възбуда е създадена от Таненбаум. Той смята, че телевизионното насилие въздейства върху аудиторията като усилва агресията, защото насилието увеличава стимулирането или води до психична възбуда у зрителите.
Основната теза на Бандура, създател на теорията за социалното учение , е че начините на поведение се научават чрез наблюдаване поведението на други хора. Този механизъм е основен източник на познание при децата. Именно децата се учат от поведенчески модели и в последствие стават жертви на насилие. Според мен децата трябва да са далеч от моделите на насилие. Не е правилно деца свободно да гледат телевизия, когато има такива предавания и репортажи. Факт е,че децата могат да придобият агресивен начин на поведение вследствие наблюдавано телевизионно насилие и да го проявят в игрите си, а след това може би и в живота си по нататък…
За някои хора насилието, с което се сблъскваме всеки ден било то по телевизията или по някои от другите масмедии е нормално, други не осъзнават, че съществува, а трети са против него. Аз съм против насилието и мисля, че децата не трябва да живеят с него!

Тема 2
Масмедии-Влиянието на телевизията върху насилието

Причината, когато говорим за медии, да мислим и за насилие, е само в това, че медиите са инструмент за власт и властване, макар да бъдат и друго. Така че проблемът медии и насилие следва да се разглежда преди всичко в политически контекст, в контекста на генетичната връзка между журналистиката и политиката, в контекста на служебната роля, която медиите имат спрямо политическата власт в държавата.
За да бъде употребена една медия за целите на определена институция, политическа сила или икономическа групировка, върху нея се оказва насилие по един или друг начин, което по същество престъпление, оставащо без последствия. Най-често насилието е законово, чрез налагане на демократични закони за медиите или икономическо-“които дава пари, той поръчва музиката”. Медиите са подложени и на силен натиск и от страна на някои специални ведомства, които чрез заплаха спират определени публикации на компромати за станали неудобни личности или организации.
Насилието оказано от страна на медиите цели превръщането на гражданите в безотказни реципиенти на техните политически послания, а оттам и в безотказни изпълнители на политическите схеми на диспонента. Факт е, че през последните 7 години медиите последователно и тенденциозно ту отслабваха, ту укрепваха стремежа за политическо участие на гражданите. На практика това е трудно забележимо въздействие върху гражданската способност за спонтанни и неформални инициативи, за самоорганизация на гражданите с цел истинско и структурирано влияние върху властта.
Взаимоотношението между насилие и медии и аргументите за тяхното взаимно влияние значимо предшества появата на телевизията. Показването по телевизията насилие увеличава тенденцията към проява на агресия в реалния живот.
Хората, а най-вече децата се учат на поведенчески модели от телевизията. Децата много лесно могат да придобият агресивен начин на поведение вследствие наблюдавано телевизионно насилие и да го проявят в игрите си.
В България телевизията акцентира предимно върху детайли от престъпления
или трагични произшествия. Умишлено или не, се пропуска “обратната страна на медала”- неговото наказание. Остават без наказание и медиите, превърнали се в защитници на насилието.
Насилието е част от човешката природа, то е толкова старо, колкото е стар човешкия род. Гражданското демократично общество в основните си закони се обявява срещу насилието като форма на решаване на проблеми. Затова е естествено борбата срещу насилието в живота и медиите да не става с насилствени методи, ас формиране на обществени корективи и регулатори.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 768 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Масмедии и насилие"