Реферат – Световната финансова криза


 Категория: Реферати


Милиони работници са исправени пред заплахата от загуба на работни места, понижаване на реалните доходи на населението, фалирали банки по целия свят, несигурност сред бизмисмените, забавляне на инвестициите, отлагане на редица проекти и спиране на средствата по европейски програми вече са налице. Нестабилните цени на петрола продължават да представляват опасност за световната икономика. Международната икономическа криза е обект на дискусия на страниците на всички вестници, по каналите на различните телевизии и радиа и многобройните уеб-сайтове. Глобалната криза беше събитие номер едно на 2008 година. Развитието на всички страни по света е повлияно от международната икономическа криза. Лидерите на голямите сили САЩ и Европа приемат заплахите сериозно и превземат съществени мерки. Те знаят, че справянето с финансовата криза и определянето правила за разрешавянето и е предизвикателство и доста рискова задача. Само една грешка може да бъде унищожителен ефект за световната финасова система.
Задълбочаващата се в момента международната икономическа криза започна през 2006-2007 година, със спада на цените на жилищата в САЩ, което доведе до значителен ръст в броя на прекратените жилищни ипотеки в страната. Като резултат на това стойността на ценните книжа, обезпечени с ипотечни заеми, които бяха разпространени сред финансовите институции по целия свят, загубиха по-голяма част от стойността си. Кризата във високорисковото ипотечно кредитиране в САЩ запали световната финансова криза, която първо търгна от банките, а след се прехвърли и върху застрахователния отдел, за да удари в последствие и реалната икономика. Мисля че, САЩ изоставиха ролята си на балансьор. Корпоративна Америка сега плаща за ненаситността на банките, които, търсейки печалбата, започнаха да отпускат ипотечни заеми без първоначална минимална вноска, за лекомислието на кредитодържателите и липсва на достатъчно добър надзор, който предизвика тази криза.
В резултат на това капиталът на много банки и спонсорирани от правителството на САЩ предприятия като ипотечните гиганти Fannie Mae и Freddie Mac намаля, което стана първопричина за „замразяването“ на кредитните пазари. Денешната икономика твърде много зависи от потребление, финансирано чрез кредити. Това доведе със себе тежки икономически последствия в световни рамки.
За съжаление средно богатите страни са по-силно засегнати от най-бедните, защото една от спецификите на бедните страни е, че те са по-откъснати от глобалната система. Банките им не са глобално свързани и са прекалено малки. А от друга страна хората нямат акции, затова няма какво да загубат. В средно богати страни като Бразилия и Индия, заплахите могат бъдат много по-значими. Богатите страни изглеждат неподготвени, но несъмнено ще трябва да се съобразят с изискванията на новите глобални икономически сили обяснява американския икономист Джефри Сакс.
Много предприятия преосмислят инвестиционните си програми и свиват бюджетите си за капиталови разходи до най-необходимото. Забележителен брой от тях прекратиха и производството и това доведе до драстично нарастване на броя на безработните. Кризата започва да се чувства навсякаде и обхваща всички сектори.
Международното бюро по труда към Международната организация на труда предупреждава, че милиони работници по света ще усетят глобалната финансова криза през 2009 година с понижаване на заплатите си. Реалните заплати би трябвало да спаднат средно с 0,50 процента през следващата година в развитите страни в сравнение с нарастването от 0,80 на сто през тази година, сочи едно икономическо проучване на Международното бюро по труда.
Прогнозата за 2008 г. на Международната организация на труда, направена в началото на годината, е била за ръст на броя на безработните в световени рамки с 5 млн. души, при отчетени за 2007 година 190 млн. Тази тревожната прогноза се оказва почти оптимистична за отчетените през годината рекордни повишавана на броя на безработните в различните страни, сред които са САЩ и Великобритания,. Международната организация на труда предупредждава, че има риск финансовата криза да остави без работа 20 млн. души в целия свят до края на 2009 година, като броят на безработните в световни рамки ще достигне 210 млн. към края на 2009 година.
Цените на нефта представляват един от най-крупните проблеми за световната икономика. Глобалната криза удари жестоко и този пазар, и резултатът е очевиден. Високите цени на петрола през последните години са били причина за висока инфлация, лихвите на банките са останали високи и това е повлияло неблагоприятно на икономиката като цяло. Само през изминалата година цената на природния газ беше увеличена с около 70%, което беше истински шок и за най-големите предприятия, зависими от този източник на енергия. Първата половина на годината станахме свидетели на нови и нови рекордни стойности. През втората половина на годината петролът започна да губи позициите си, печелени през няколко години назад на ръст на световната икономика, като цената му се срина с две трети от пика през юли. На 11 юли спадът на долара повдига петрола в подможието на рекордни 147 долара за барел, а на 17 декемри петролът падна до цена от 34 долара за барел, достигайки четиригодишно дъно. Крайният ефект върху икономиката е свиване на производството, инвестициите на засегнатите предприятия, което ще се отрази и на свързаните с тях индустрии, както и намаляване на разполагаемия доход и потреблението на населението.
Цените на храните и суровините бележaт ръст, който усилва страховете за бъдещето на световната икономика. Нито една икономика, е неуязвима на това, което става в света сега. Можем ли да останем незасегнати от инфлацията? Незасегнати ли са спестяванията на хората, тяхната покупателна способност, възможността им да издържат семейството си? Не са ли засегнати във възможността да си плащат заемите?
Цените на недвижимите собствености са също една много важна променлива на икономиката поради тяхното влияние върху потербителските разходи и финансовия пазар. Няма сериозен икономист, който да не вижда, че динамиката на връзката раздадени кредити – повишаващи се лихвени проценти – растяща инфлация – намалена покупателна способност – ограничена ликвидност на банковата система – търсене на пазара на недвижими имоти – доходи на хората, да не е свръхсилно затруднена.
Това лято много добре я усетиха международната икономическа криза и маладите хора заминали по студентските бригади в САЩ. Въпреки това че студентите имаха потписано договори за работа, работното време им беше скратено и трудно беше да си намерат втора работа дори на места, където преди една година един студент е могъл и да намери и да работи три работи в деня.
Отзвукът от икономическата криза ще се усетят както от туристическите фирми, така и от потребителите, и в последствие ще повлияе и на вътрешния туризъм. Тежкият удар отново ще бъде върху по-малките, обикновено фамилни фирми, занимаващите се с хотелиерство и ресторантьорство. Много от тях няма да могат да обслужват кредитите си към родните банки поради ниска заетост. По този начин ще пострадат не само фирмите, пряко свързани с туризма, но и индустриите, които го обслужват, в това число и банките.
Финансовите министри и шефовете на централни банки, икономическите експерти и анализатори непрекъснато водат интензивни разговори за справяне с глобалната криза. Обсждат разпространението на икономическата криза и как то може да бъде спряно. През последните месеци ЕС се показа като лидер в борбата с икономическата криза. Мерките, които бяха взети от Европейския съвет, от Европейската централна банка и от страните в Еврогрупата, бяха адекватни на ситуацията и много по-бързи, отколкото мерките, предприети от американската администрация.. По отделни въпроси различните страни-членки защитаваха различни позиции. На първо място преди всички предизвикателства е възврщтане на доверието на хората към обществото и да възстановяване на доверието на инвеститори и потребители. ЕС във Вашингтон предложи строга регистрация на кредитните агенции, набеждавани сега, че не са усетили срива на банките, кодекс за поведение, който да ограничава огромните заплати на банкерите, нито една финансова институция да не бъде освободена от надзор, независимо къде по света се намира. От своя страна САЩ излезе със става, че е време да бъде изграден нов модел на капитализма, който да осмисли онези ценности, които ще помогнат на държавите по-добре да се адаптират към процесите на глобализация. ЕС е за въвеждане на действащи мерки за запазване на квалифицираните кадри, преструктуриране на производството и подобряване ситуацията на пазара на труда. Донесено е решение да се проведат реформи в Международния валутен фонд и в Световната банка. Свесни са и за сериозна опасност от повишаване на равнището на скритата икономика в условията на международна икономическа криза.
Никой не е сигурен какво точно се случва. Изправени пред този голям финансов катаклизъм и колкото и да не искат да признаят световните лидери много е трудно да се намери изход од това положение. Отписване на активи, свиване на кредитирането, фалити, закриване на работни места, национализация и накрая рецесия. Тези думи станаха неизменна част от речника на финансовите министри и икономическите експерти, които ден след ден очертаватват се по-мрачна картина.
За преодоляване на последиците от кризата за малките старни, като страните на на Балкана се препоръча на предприятията да преразгледат инвестиционните си програми, да направат проверка на развитието на пазарите си в краткосрочен план и да направят проверка на всичките си търговски споразумения.
Ако потреблението в западните страни спадне, ще намелее и експортът, а това несъмнено ще доведе до отслабване на валутата. За да се избегне неконтролирано покачване на инфлацията, ще е необходима намеса от страна на САЩ. Това ще спре икономическия растеж. Ключът за намиране на изход е в Запада. За да се помогне на източноевропейските икономики, трябва да се постигне първо стабилизиране на западния финансов сектор. Така че на много страни в Източна Европа сега не им остава нищо друго, освен да изчакват края на глобалната финансова криза. Годината ще бъде изпитание за всички, но и възможност за тези, които са били достатъчно предпазливи. Стремежът към повече сигурност би трябвало да отсее рисковите проекти и да се реализират тези, зад които стоят сериозни инвеститори, опитни проектанти, професионално подготвени консултанти и брокери и най-добрите изпълнители. Кризата кара компаниите да си съперничат по отношение на ценните кадри, които не са могли да си позволят да наемат при нормални икономически условия. Работодателите винаги търсят способни хора. Сега, повече от всякога те са фокусирали усилията се към наемане на най-добрите в областа си на работа. Можеби ако бяхме осознали това, че всичко зависи от нас и всичко е в наши ръце малко по-рано наряаше да дойде до толкова задлабочаване на тази криза.

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,617 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Световната финансова криза"