Реферат – Системи за търговия с ценни книжа


 Категория: Реферати


Освен организационната структура на пазара върху сключването на сделките с ценни книжа влияе и техническият начин за установяване на връзка между непосредствените (действителните или техни представители) страни по сделките. Докато типът пазар дава отговор на въпроса какъв е механизмът на връзка между купувача и продавача на ценни книжа: чрез дилър, брокер или аукционатор, то системата за търговия дава ин¬формация за техническото решение на контакта между участниците на отделните типове пазари. Системите за търговия с ценни книжа се формират на основата на различията в техническите решения на контакта между продавача и купувача (или техни посредници). Използват се няколко системи за връзка
» непосредствен контакт между страните (или посредниците) по сделката;
» контакт чрез телефонна или телексна връзка;
» контакт чрез компютърна връзка. Критерият начин на техническото осъществяване на контакта обогатява анализа на вторичния пазар – от тази гледна точка сделките с ценни книжа могат да се сключват на:
» борсов пазар и на » извънборсов пазар.
Системите за търговия не се формират и не зависят от типа пазар. Така например, и двата типа пазари – аукционаторен и брокерски ще бъдат причислени към системата за непосредствен контакт, ако сделките се сключват на фондовата борса. Тук и аукционаторите (примерно служебните маклери на Франкфуртската борса или специалистите от Ню-Йоркската фондова борса) и брокерите (свободните маклери от Франкфуртската борса) изпълняват своите функции, като се срещат лице с лице със своите делови партньори. Най-често прилаганата система за търговия на борсата е „откритото извикване“ . При нея членовете на борсата се събират на едно определено място (борсовата зала) и се договарят с повиквания (обикновено – шумно), като » бързо сключват сделките. Най-голямото предимство на тази система е, че това, което се случва в залата става пред очите на всички присъстващи. Информацията за цените е на разположение на всички участници. Видът на системата за търговия се определя от техническия контакт при самото сключване на сделката, а не от техническия начин на даване на поръчката от клиента. Така например, непосредствена, визуална е връзката, когато банките участват на сесии на борсата независимо, че през това време банковите представители получават поръчки или указания по телефона от брокерския отдел в централата на банката.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 370 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Системи за търговия с ценни книжа"