Реферат – Типологична класификация на езиците


 Категория: Реферати


1. Изолиращи или коренни езици – думата съвпада с корена
- Виетнамски
- Лаоски
- Старокитайски
- Малинке (Африка)
2. Аглутиниращи езици (лат. agglutino – прилепям) – в езиците от този тип граматичните отношения се изразяват чрез присъединяването на еднозначни и еднотипни афикси към корена на думата и думата прилича на броеница. Границите между отделните морфеми са много ясни. Строежът на думата в този тип езици може да се представи чрез следната формула: R – корен; а1 – значение; а2; а3…аn.
- Тюркски езици
- Угро-фински езици
- Дравидски езици
- Кавказки езици
- Банту (Африка) и някои австралийски езици
3. Флективни езици (лат. flecto – изменям) – характерно за тези езици е използването на разнотипни и многозначни флексии и елементи, а също така и на вътрешна флексия за изразяване на граматичното значение. В някои случаи в корена може да появи и инфикс. За разлика от аглутиниращите езици, при флективните езици често се наблюдава тясно свързване, спояване (фузия) на афиксите или основата, което понякога затруднява определянето на границите между отделните морфеми.
- Индоевропейски езици
- Семитски езици
4.Полисинтетични езици (инкорпориращи – от лат. in+corpus, oris – вътре в думата). За тях е характерно обединяването в една голяма синтагматична единица (голяма дума – изречение) на няколко компонента (глаголна и именна основа, афикси), които се намират в определени граматични взаимоотношения.
- Някои палеоазиатски езици – чукотски
- Някои американски езици – иронезки, ескимоски, нутка
- Един изолиран австралийски език – тиуи

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 207 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Типологична класификация на езиците"