доклад по психология

Общуването – реферат

Категория: Реферати

В процеса на общуването могат да бъдат изпозвани разнообразни видове, форми и средства на общуване.Добре е да се познават техните особености, начин на използване, комбинацийте между тях за да се оползотворят в максимална степен възможностите им.
Видовете общуване се определят по различни признаци: съобразно целта на общуването; съдържанието на информацията; начина на осъществяване; средствата, който се [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,092 думи.

Невербална комуникация – реферат

Категория: Реферати

УВОД
Много често в обикновения живот, а и в професионална сфера това, което не може да се постигне чрез думи, става възможно чрез жестове, погледи, усмивки, мимики, пози на тялото или с други думи с помоща на невербалната комуникация. Особенно е значението и в бизнеса, където времето наистина е пари и където изготвянето на информация, нейната [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 6,267 думи.

Подготовка на презентация – реферат

Категория: Реферати

I. Основни принципи на презентацията
Презентациите са мощно средство за предаване на послание на група от хора. Те могат да се използват за да се убеди аудиторията да предприеме определена последователност от действия, да й се поднесе някаква информация, да се потърси съпричастност или да се осигури форум за дискусия по противоречиви или предизвикателни идеи.
1. Структура [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 2,605 думи.

Реферат – Правно-социологически проблеми на социализацията на подрастващите

Категория: Реферати

Проблематиката свързана с правната социализация на подрастващите придобива особена актуалност на фона на динамичните процеси на обществено-политическата промяна.Тя води до нарастване на различните форми на социалната девиация. Различните форми на социалната девиация, а тя засяга именно младите хора. За това въпросът свързан с адаптацията на младото поколение се поставя в центъра на нещата.
Във връзка с [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 838 думи.

Психоанализа в литературната теория – реферат

Категория: Реферати

Литературата като психоанализа заема от общата или клинична психоанализа следните възлови идеи: преди всичко четири от идеите на Зигмунд Фройд – създателят на психоанализата:

Идеята за несъзнаваното

Фройд представя отношението съзнателно – несъзнателно чрез фигурата на айсберга. Видимата част на айсберга е аналогия на психичното съдържание на съзнаваното. Потопената под водата част на айсберга по аналогия се [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,011 думи.