есе за уважението

Есе – Уважаваш ли другите, ще уважават и теб

Категория: Есета

Отнасяйки се подобаващо с един човек, с уважение той ни отвръща със същото.
В моето училище имам двама съученици, които се карат непрестанно. Двамата винаги разговарят на въпреки. Между тях няма уважение. Ако поне за момент единия започнеше да показва уважение към другия, то тогава дали те щяха да се карат, да се бият и да [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 203 думи.