лекции по лингвистика

Лекции – Общо езикознание

Категория: Лекции

Време на глагола – Комуникативният акт (езиковото общуване) между говорещия и слушащия се извършва в определен момент. В граматиката този момент се нарича момент на говоренето. Всички действия, за които става дума в конкретното езиково общуване, се съотнасят към момента на говоренето. Това е основният момент, според който действията се определят като предходни (извършени преди [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,649 думи.

Лекции – Увод в общото езикознание

Категория: Лекции

I.Предмет ,задачи и основни
проблеми на науката на езика
Езикознанието /лингвистиката/ е наука,която изучава езиците,които се говорят по света или някога са се говорили.По принцип лингвистиката изучава тези езици ,за които огат да бъдат получени някакви сведения.
По света се използват около 4 хил. езика.Техният точен брой не може да бъде определен ,тъй като не за всички езици [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,055 думи.