пазарно равновесие

Лекции по микроикономика – Еластичност на предлагането и пазарното равновесие

Категория: Лекции, Реферати

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО.
ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ И ФАКТОРЪТ ВРЕМЕ
Еластичността на предлагане изразява степента на реакция на продавачите чрез изменение на предлаганите количества стоки, под влияние на измененията на определени фактори- цени, количество на разполагаеми ресурси, равнище на производствени разходи, технологични изменения и други. Най-голямо значение сред тях има ценовата еластичност на предлагане.
Коефициентът на ценова еластичност на предлагане [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 213 думи.