реферат за икономическите теории

История на икономическите теории: Меркантилизма в Англия, Франция, Германия

Категория: Реферати

Меркантилизма в Англия
Представител на ранния меркантилизъм е Уилям Станфорд 1554-1612 Неговорто произведение ‘Критическо изложение на някой жалби на наши сънародници’ е издадено в Лондон през 1581 г. То е написано под формата на диалог м/ду : Рицар (земевладелец) Фермер (земеделец) тъговец (занаятчия ) и богослов. Авторът се изказва от името на последния. В произведението [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 2,214 думи.

Реферат – До каква степен Ксенофонт и Аристотел отговарят на въпроса за съизмеримостта на стоките

Категория: Реферати

В икономическото съзнание на Ксенофонт има противоречивост.От една страна той е привърженик на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 425 думи.

Реферат – Икономически теории от Дейвид Рикардо

Категория: Реферати

Роденият през 1772 г. в Лондон Дейвид Рикардо е сред представителите на икономическите теории. Неговият основен принос се състои в творбата му „За принципите на политическата икономия и данъчното облагане”, която излиза през 1817 г.
Рикардо успява да достигне до същността на множество истини за икономиката като наука, но в неговата се открояват два момента, които [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,960 думи.