реферат по музика

Курсова работа – агресия и агресивно поведение

Категория: Курсови работи, Реферати

СУ “Св. Климент Охридски”
гр. София
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Специалност: Музика
КУРСОВА РАБОТА
на тема:
“Агресия и агресивнот поведение”
Подготвил: ……. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,226 думи.

Реферат – Народното творчество като средство за възпитание

Категория: Реферати

Постиженията на етнографската наука намират подходящо място в програмата по изобразителна дейност на децата – най-жизнената среда на нашето съвремие. Тя създава условия за системно естетическо възпитание и обучение със средствата на изобразителното изкуство и възмож¬ност да сродим подрастващите с постиженията на народното приложно изкуство, като възпитаваме у тях да ценят художественото [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,639 думи.

Реферат – Мястото на изкуството за естетикохудожественото развитие на децата от предучилищна възраст

Категория: Реферати

Детето е обект на разнообразно духовно въздействие, но то общува с изкуството в конкретна културна среда. Изкуството все повече се проявява пред него като многозначно и комплексно. Назрява неолходимостта и от съответен подход за изследване на вззаивмодействието дете-изкуство. Затова подтрояването на определена система на въздействие на изкуството върху децата не може да става по някаква [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,152 думи.