реферат по философия

Морализмът у Ницше – Реферат

Категория: Реферати

Аморализъм и нихилизъм – това са думите, които най-често се отнасят към философията на Фридрих Ницше, когато тя трябва да бъде характеризирана. Не казвам оценките, защото става дума за характеристики, дадени от самия автор. Едва след това те са подети и затвърдени от интерпретаторите. Тъкмо поради тях обаче, когато творчеството на Ницше се разглежда от [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 10,194 думи.

Реферат – Киркегор и лудостта

Категория: Реферати

Киркегор е емблематичен мислител. Най-напред като основоположник на нов тип философстване, предопределено от ново разбиране на смисъла и задачата на философията. След това, със своеобразната форма, която придава на своите произведения, принадлежащи в еднаква степен както на изящната литература, така и на философията. И не на последно място с тясната обвързаност между събития от личната [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,307 думи.

Реферат – Влиянието на социално-политическия контекст у Платон и стоиците

Категория: Реферати

Целта ни е въз основа на сравняването на два типа онтология, възникнали в различни исторически условия, да проследим влиянието на социални политическия контекст върху съдържанието на знанието и механизмите, с които то се осъществява. Социално политическите условия на всяка историческа ситуация в известна степен определят и съдържанието на науката в нея. Вероятно никой не би [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 5,082 думи.

Реферат – Етическата категория чест

Категория: Реферати

Ако нравствеността не се мисли просто като социален механизъм за регулиране публичния живот на човека, а като начин на живот, като висшето за дадена конкретна ситуация битие на човека, можем да си позволим твърдението, че в морален план човек е станал такъв едва след като си е задал въпроси от типа на „Какъв искам да [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,669 думи.

Нравственост и етика – същност и характер

Категория: Реферати

Безспорно нравственото отношение е специфично човешко отношение към света. Човек може да се отнася поне по два начина към своя свят. Тази два начина са непосредствен израз на неговото съществуване, на неговия живот и бележат степени в ставането на морала. Най-напред, той може да бъде потопен, „претопен“ в заварената ситуация. Тогава животът му не излиза [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,412 думи.

Реферат – Моралните идеи у досократиците

Категория: Реферати

Обичайно е началото на етическото изследване да се свързва с името на Сократ. Затова и Ницше сочи времето на неговата философска дейност като начален пункт на предизвикания от развитието на морала упадък на човешката природа, а него самия като първия декадент в европейската история. И ако второто твърде често е оспорвано, то първото безвъпросно се [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 5,174 думи.

Есе – „Дава ли ви контактът с реалния свят нещо, което липсва във виртуалния?“

Категория: Есета

Дава ли ни контактът с реалния свят нещо, което липсва във виртуалната реалност? Разбира се че реалния свят не дава безброй неща, които витруалният не, и не би могъл при никакъв случай. Контактът с реалния свят е нещо истинско, до което можеш да се докоснеш, да опиташ, да разбереш, докато другото е извън пределите на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,033 думи.

Реферат – Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание

Категория: Реферати

В своето съчинение „Оправданието на Агамемнон” Едуард Додс разглежда широко разпространеното мнение, че в гръцката култура се наблюдава липса на способност да се проникне в дълбоките несъзнателни нива на човешките изживявания. Отговорът на въпроса се крие в разглеждането на религията при Омир.
Много често в Омировите творби срещаме átē – състояние на божествено изкушение или заслепение. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 682 думи.

Реферат – Въведение в междукултурните различия

Категория: Реферати

Живеем в свят, който се глобализира непрекъснато и хората имат все по-често допир един с друг. Това не означава, че основните черти на културите им се уеднаквяват. Сходствата са на повърхностно равнище- например носенето на облекло по една мода, пиенето на “Кока Кола”, ползването на услуги на заведенията за бързо хранене, и хотелски вериги като [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 8,443 думи.

Реферат – Междукултурни различия

Категория: Реферати

Същност и значение на културата
Под култура ще разбираме ценностни системи и поведение , който се споделят от големи групи хора обикновено цели народи и нации . Става въпрос за онова , за което тези групи смятат за правилно или не правилно , добро или лошо , приемливо или неприемливо , желателно или нежелателно , вярно [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 8,313 думи.