съчинение за вазов

Българският език – национална ценност (ЛИС)

Категория: Литературно интерпретативно съчинение

Одата „Българският език” от Иван Вазов е патетична възхвала на родното слово и откроява неразривната му връзка с изторическата съдба на народа.
Още в началните стихове на творбата поетът влиза в ожесточен спор с хулителите на родната реч и категорично отхвърля несправедливите им нападки. Той възхвалява нашия език като висша национална ценност, благодарение на която се [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 475 думи.