търсене спрямо цената

Лекции по микроикономика – Еластичност на търсенето

Категория: Лекции, Реферати

Еластичност на търсенето
Еластичността на търсене показва каква е степента на чувствителност на купувачите, по отношение на търсенето на дадена стока, под влияние на определени фактори. особена значимост има изследването на еластичността на търсене спрямо цената, еластичността на търсене от дохода и еластичност при свързани стоки или така наречената кръстосана еластичност. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 385 думи.