Информационни журналистически жанрове – реферат


 Категория: Реферати


Хроника

Хроника или хронологичен преглед на събитията обединен в т.нар. информационен блок представя информация без заглавие в сбито изложение. Отделният информационен текст в хрониката се подчинява на принципа на икономия на думата и обикновено разглежда един факт. Като цяло хрониката или информационния блок започват с най-същественото – по време или по ценност. Информационните блокове могат да бъдат смесени – по този начин пестят време, селекцират най-актуалната информация и привличат реципиенти или тематични – например : официална хроника – политическа, икономическа; културни вести–хроника, спортни новини-хроника.

Информационна бележка

Информационната бележка е най-разпространеният журналистически текст. Като понятийни синоними се употребяват термините антрефиле, новина, кратка информация. Според характера й тя заслужено се отъждествява със сензацията – в основата й се залага горещата новина от деня, , актуална информация за някакво важно, значимо, инцидентно събитие. Обикновено тя съдържа два-три на брой факти и има заглавие или се представя чрез анотация или анонс. Обикновено горещата новина от деня се появява във вид на информационна бележка на първа страница от вестника.
Новинарският текст се отличава с краткост, но с достатъчна изчерпателност на проверена, достоверна информация. Не всеки факт, поставен във времевопространствения контекст на сегашното събитие, факт сред другите, случка, се превръща в новина – текст, разказващ за събитие с висша степен на важност; в социална ценност или фактор. Ако на обикновен човек му се случи обикновено събитие, възможността от това да се роди новина е равно на нула. Но ако на необикновен човек му се случи обикновено събитие или на обикновен човек – нещо необикновено, това вече е сензация. Ражда се новина. Идеалния вариант за сензация е с важна личност.
В моделирането и представянето на новината се търсят вътрешни връзки между фактите и събитията, изчистени от лично отношение, от авторово мнение. Особено важен е зарядът, който носи заглавието; негова е най-важната презентираща роля. Принципно информационните бележки могат да бъдат обединени и структорирани в информационна рубрика.

Разширена информация

Разширената информация представлява описание на някакво значимо, не непременно сензационно събитие, което подлежи на изискванията за хроникалност, документалност, правдивост, аргументираност, тематичност.
Аналози на разширената информация са известните, компрометирани в тоталитарно време, понятия отчет, рапорт – жанрове, гравитиращи между информационната бележка и репортажа, но представящи нещата не такива каквито са, а каквито трябва да изглеждат.
Събитието в разширената информация, обикновено разтеглено във времето, се възпроизвежда и представя и в последствие се оценява не от свое има. Авторът се позовава богато на чужди източници и авторитети и респективно, оценките – свои и чужди – се налагат от само себе си. Те както и фактите са пре-дадени. Обикновено в разширената информация се поставят акценти върху цифри и факти в предаването на вече обобщената информация и изводи (т.е. крайния резултат). Явна опасност, която дебне този жанр е общата фразеология, автоматизиране и шаблонизирани фрази и изрази, характерни за т. нар. дървен език; опасности, наследени от отчета и рапорта – особена удобни и процъфтяващи в тоталитарни и авторитарни дискусии.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 464 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Информационни журналистически жанрове – реферат"