Реферат – Бележки върху Посланието на Павел до Римляните


 Категория: Реферати


Павел споменава за противоречие между еврейските християни и езичниците, които са станали християни. Проблема е, че и двете групи са се големеели една над друга. Затова е било нужно Павел да се обърне и към двете групи в посланието към Римляни. В първа глава на посланието, той акцентира на факта , че езичниците са изгубени, След това той набляга и върху читателите християни от еврейски произход, като им посочва, че религиозните водачи също са изгубени. Павел посочва, че цялото човечество е погинало, за да може, по този начин, да им напомни, че всички трябва да дойдем при Бога при еднакви условия и че никой не може да се похвали повече от другия. Независимо дали бил той християнин от езически произход или от еврейски произход.
Бог има върховната власт и Той не избира хората въз основа на тяхната етническа принадлежност, дали са повярвали езичници или повярвали юдеи. Той избира хората въз основа на тяхната вяра в Христа. Посланието на Павел към Римляните призовава за етническо, културно и племенно помирение, като напомня, че всички сме равни пред Бога единствено чрез Исуса Христа.

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 179 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Бележки върху Посланието на Павел до Римляните"