Реферат за външната търговия през 90-те


 Категория: Реферати


В структурата на българския стокообмен през началото на 90-те години настъпват съществени промени най-вече за износа.
През 1991-1995г най-бързо нараства износът на обработените изделия-черни и цветни метали , който през 1995г. заемат първо място в износа на България.Износът е насочен към САЩ , Китай, Германия ,Италия ,Турция.Обект на износ са и обработените стоки – тъкани , кожени и каучокови изделия.През 2001г. износът на тези изделия намалява и те заемат второ място в българския стокообмен.
До средата на 90-те години второ място в износа заемат и химическите продукти, последните години техният износ се съкращава и през 2001г. са на пето място.Основни купувачи на химически продукти са Македония , Русия ,Гърция ,САЩ . На трето място до средата на 90-те години са машините , съоръженията ,транспортните средства с подчертана тенденция към изменение. През 2001г те са на четвърто място.Обект на износ са металорежещтите машини за страните от Близкия Изток като Русия,Украйна и др.Прогресивна тенденция към нарастване показва износа на текстилни изделия, трикотажни и нетрикотажни облекла. за Германия ,Италия ,САЩ , Гърция .
Изнасят се мебели , кожи , чанти , обувки .През 2001г те заемат първо място в нашия износ.Тенденция към спад се наблюдава в износа на напитки , съкращава се и износът на месо и млечни продукти.
По отношение на вноса най-голямо място заемат транспортните средства- автомобили , офис техника от Германия , Япония ,САЩ.
На второ място за 2001г. е внос на горива и смазочни материали – нефт ,въглища от Русия ,Украйна ,Иран и др.Внасят се още текстилни изделия , черни и цветни метали , хартия и картон .Тенденция към намаляване на вноса се наблюдава при някои хранителни продукти – месо , плодове , млечни продукти ,кафе.Съкращава се и вносът на някои текстилни суровини , дървени материали и готови продукти .

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 327 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат за външната търговия през 90-те"