Реферат – Корейски шамански песни


 Категория: Реферати


Шаманизмът  е най древната корейска религия. Шаманските песни изразяват желанията на хората. Има наративни, апелативни, хвалебствени и др. Във всяка част на ритуала се изпълнява определена муга. Ритуалът  се състои обикновено от девет части. Използва се за успокоение на души, за извикване на духове, за по-добра реколта. Ритуалът може да продължи до три дни, като шаманката се преоблича за всяка част. Гут се провежда в зала или на открито. Има и малък гут – често въведение към гут – пречистване на помещението или друга спомагателна функция. Муга са два вида – дълги, състоящи се от една строфа и малки, състоящи се от няколко строфи с рефрен. Муданг е или дъщеря на шаманка или болна от ‘шаманска болест’, т.е. обладана от дух.
Един гут може да бъде от 13 части:

1. Съобщаване името и ранга на молителя. Шаманката е облечена като генерал, носи звънче, огледало и нож. Със звънчето тя вика духа, а с другите предмети гони лошите духове.
2. Казва се връзката на молителя с молбата и ритуала.
3. Оисание на угошението и как е приготвена храната, молитва за приемане на угощението от духа.
4. Описание на молитвата за благословия и прогонване на нещастията. Муданг моли за благословия.
5. Разказва историята на духа.
6. Описание чрез балада, танц, демонстрация за удоволствие на духа. Песенната форма е застъпена най-вече в тази част.
7. Описание на ликуването породено от постигнатите желания по милостта на призования дух.
8. Описание на предлаганата храна за различните божества.
9. Въвеждаща песен за малък гут.
10. Заключителна песен за малкия гут.
11. Думи на духа към човешките същества, изпадане в транс. Понякога по време на ритуала шаманката говори с чужд глас.
12. Описание на волята на духа чрез пророкуване.
13. Описание за изпращане обратно на призования дух.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 263 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Корейски шамански песни"