Реферат – Междукултурни различия


 Категория: Реферати


Същност и значение на културата

Под култура ще разбираме ценностни системи и поведение , който се споделят от големи групи хора обикновено цели народи и нации . Става въпрос за онова , за което тези групи смятат за правилно или не правилно , добро или лошо , приемливо или неприемливо , желателно или нежелателно , вярно или невярно и за проявленията на тези разбирания в поведението . Тези характеристики на културата представляват интерес за управлението на туристическата дейност , тъй като отразяват по различен начин върху организационното поведение , мотивацията , общуването организацията на труда и вземането на решения . Разликата в разбиранията за добро и лошо , за правилно и неправилно в организационното поведение и управлението чести между културни недоразумения . От тук и вниманието , което отделя на тяхното изясняване като се акцентира на особености в различните национални общества – германски , френски , английски и т.н. По важните критерии показатели на една общност се отнасят до категориите , безродовост , равновластие , причинност , спокойствие , напористост , жертво готовност .

Родовост и безродовост

В по- голямата си част човешкият род живее в общества , който в различна степен делят хората на свой и чужди . В антропологията тези понятия са известни като вътрешна и външна група и противопоставят рода си и приятелския си кръг на останалите хора . Тези общества могат да бъдат наречени – родови . Това е почти целия свят без развитите западни страни – Северна Америка , Северозападна Европа , Австралия и Нова Зеландия . В западните култури родът в много случай е с малко или без никакво значение , затова те могат да бъдат наречени без родови . Всъщност това са страните , в който се говорят английски , немски , холандки и различни скандинавски езици и наречия . Списъкът може да бъде допълнен с Финландия и някой от романоезичните народи в Европа като Франция , Валонска Белгия и може би северна Италия . Те също са изградили общества , в който се наблюдават прояви на безродство в доста висока степен . Докато Италия и особено Португалия са все още родови култури или някъде по средата . Такова средно положение заемат и трите Латин о – американски страни в Южна Америка , а именно Чили , Аржентина и Уругвай , населени предимно от европейци . Както и някой централно европейски и балтийски страни като Словения , Чехия , Унгария, Полша и Естония .
Всички останали включително и богатите азиатски страни за сега са на такъв етап в развитието си , че много техни представители делят хората на свой и чужди и съответно проявяват различно отношение към едните и другите . Все пак трябва да се отчете , това че развитието на далекоизточните страни в момента усилено води от отърсване на старите нагласи и поведение . Япония например е стигнала до някакво средно положение . По подобен начин стоят нещата и с Гърция .
Типично за родовите общества на бедните страни е- леките автомобили да не дават път на пешеходците , служителите да не поглеждат влезлия клиент в учреждението . Непознатият в този случай не съществува , той не е от техния род и те не са му задължени с нищо . Защо да спират колите , за да му дават път , защо да го обслужват с желание ?
Съвсем друго е положението ако им е роднина не само , че ще му обърнат внимание , но могат да го вземат и на работа без да държат сметка за квалификацията му , да си затворят очите за провиненията му и дори да ги прикриват .
В развитото северозападно общество такова делене на света почти не се наблюдава или ако от него все още има остатъци те са на път да изчезнат . Типичните представители на западната култура в много отношения не правят съществена разлика между свой и чужди . Повечето хора са готови да извършват някой видове услуги на всеки непознат и да откажат други на всеки близък . Колите спират за всеки пешеходец . Ако стойте с карта в ръка на улицата в Амстердам или Копенхаген може към вас да се приближи местен жител и да ви попита дали сте се изгубили и имате ли нужда от помощ . На непознатите обикновено предлагат същата стока както и на познати . Дребните трикове от пазарите на бедните страни там са непознати .

3.Равновластие

Не са малко народите , който са свикнали да им заповядват , какво да правят , а те да изпълняват . Разговорите на тема , как да постъпим , ги дразни ; как да постъпим решават началниците , затова им се плаща . Когато пък човек е недоволен от нещо той както в родовите комуни не го казва пряко на началника , с началника не се спори , на началника не се възразява.
Във всички родови общества подчинените изпитват страхопочитания от началниците , особено от големите началници . Освен това хората не са равни по отношение на властта , тя е запазена за определени избраници , които могат понякога да си позволят неща недостъпни или забранени за другите . Тези общества могат да бъдат наречени неравно поставени или неравновластни . Родовите общества са неравновластни общества . В без родовите общества има разбиране , че подчинените може и трябва в една или друга степен да изказват свободно мнението си и по този начин властта да се поделя . Всички не могат да имат еднаква власт , но се допуска всички да се състезават за нея , а когато я спечелят понякога след изборите си остават обикновени хора равни с останалите . Властта им се контролира от подчинените , споделя се с тях поне донякъде може да им бъде отнета доста лесно .
Равноправието по отношение на властта и упражняването й може да бъде наречено равновластие . Безродовото общество е общество на равновластие . Равно властните общества обикновено са без родови и обратното . В северна Европа и англоговорящия свят имат едновременно разпадане на родовата система и равноправно отношение към властта . В повечето родови общества по света виждаме обратното – родовите системи са запазени и хората нито имат еднакъв достъп до властта , нито властващите са равни на останалите .
В неравновластните общества много хора изпитват нужда от управляващ , било то в политиката или в бизнеса , който да ръководи без да дели властта . Подчинените често не изпитват нужда да делят властта , защото това предполага отговорност , за което не са настроени .

4.Вътрешна и външна причинност

За един народ успехът идва от това , какво умее един човек и до колко енергично и правилно се бори в живота , за да си го устрои както иска . За други пък успехът или неуспехът се дължи предимно или изцяло на външни причини – късмет , съдба , Бог , приятели , роднини , връзки и т.н.
Народите изповядващи вътрешна причинност са западни и обратно . Бедните народи изповядват външна причинност , колкото по-традиционно е едно общество толкова по-често може да се чуе : „ Ако е рекъл Аллах” , когато се пита дали една работа ще бъде свършена успешно и навреме .
Богатите западни общества са едновременно безродови и изповядват по-скоро вътрешна причинност . Това е съвсем логично , защото в тях има повече хора , който са постигнали успех в живота .
Не така стоят нещата в родовите общества . Там обикновено се работи по принуда, трудът често е мъчение , което трябва да се изтърпи . Той не е източник на удоволствие , а мъчителна необходимост .
Другояче стоят в богатите и безродови общества . Там много хора вярват , че могат да успеят в живота си . Както искат и да работят такава работа каквота им е приятна . Част от удоволствието от работата идва от мисълта , че нещо се постига , че се върви към развитие . Това съвсем не означава , че жител на западните общества е доволен от работата си .Важното е , че всеки недоволен може да направи нещо , за да си помогне . Той може да се учи , да се преквалифицира , да си търси нова работа или да предприеме нещо друго . Това става доста по лесно в безродовите общества отколкото в родовите .

5.Спокойствие и тревожност

Едни общества се състоят от спокойни хора , които изпитват някой видове стрес
по – рядко от хората от други общества . Става въпрос стресови явления като тревожност , раздразнителност , неприятно чувство от мисълта за предстоящи промени , която крие неизвестност . В едни общества тези чувства са много по често отколкото в други . Към спокойните общества спадат : Скандинавия , Великобритания и САЩ . За неспокойни се считат общества спадащи към южно-европейските култури , а така също Франция и отчасти Германия .
Спокойствието и тревожността на една нация се оформят като нейна отличителна черта още с възпитанието на децата . В тревожните общества на децата се забранява редица дейности смятани за опасни . Възпитанието на децата в тези общества става чрез стрес т.е. като им се карат или ги бият .
Тревожните култури се опитват да направят живота си по предвидим . Това става , например чрез въвеждане на голям брой законни правила , които имат за цел да посичат как да се действа при всякакви възможни обстоятелства , за да се избегнат изненадите .
При спокойните култури тези стремежи са много пи-слабо изразени . Например във Великобритания няма конституция , САЩ имат конституция , но както и Великобритания използват главно правната система вместо да измислят предварително закони за всичко . Всеки случай се решава в движение като се гледа как са били решени други подобни . Американската правна система смята , чене е уместно да се правят опити да се предвиди всеки случай , да се измислят за него предварително закони .

6.Напоритост и мекост

Българското общество , както о Скандинавското и Хонландското си приличат по това , че себе изтъкването , стремежът да покажеш , че си нещо повече от другите , опитите да надделееш над тях се гледат с лошо око . Очаква се да си скромен общо взето еднакво да знаеш или да не знаеш . В сравнение другите да бъдеш еднакво успял или неуспял с тях .
Не така стоят нещата в американското общество , в него се смята за нормално човек непрестанно да е готов за себеизтъкване и себедоказване . Винаги трябва да се бориш да си с една глава над другите .
Напоритоста се проявява по различен начин и при мъжете и при жените . Мъжете са по-склонни от жените да поставят професионалния напредък пред семейството. Това е особено ясно изразено в САЩ . За много американски мъже е важно да покажат , че са нещо повече от останалите , да се включат в някакво съревнование с тях , например професионално и да докажат , че са по-добри . Това желание като цяло е по-слабо изразено при американските жени . Те са по-готови от мъжете им да проявят отстъпчивост и сътрудничество .
В САЩ в сравнение с другите страни мъжете са свръх амбициозни , а жените – амбициозни . Това ще рече , че амбициозността е характерна и за двата пола , но степента е различна . Някой народи наричат тези общества –Мъжествени . Сред най-мъжествените страни освен САЩ са: Япония , Мексико , Колумбия , Венецуела, немскоговорящите страни и всички страни с англосаксонска култура като Великобритания , Ирландия , Австралия и Индия .
На другия полюс се намират общества от скандинавски и холандски тип . Там мъжете и жените са еднакво неамбициозни в сравнение с мъжествените общества . Интересно е , че в ценностните системи на мъжете и жените в тези страни почти няма разлика . Неамбициозни са и обществата в Словения и Португалия . Средно положение заема Франция , Испания и Корея . Тези народи не са особено обсебени от мисълта за себедоказване . Не се стремят да се налагат над околните и проявяват отстъпчивост и готовност за сътрудничество в професионалните си взаимоотношения и извън тях .

7.Жертвоготовност

Някой далекоизточни култури имат нещо общо , което ги отличава от всички други. Това са Китай и китайските общности като – Сингапур , Тайван , Хонконг , а също Корея , Япония и Виетнам . Обединяващо звено при тях е Конфуцианската култура . Този термин идва от древно-китайския философ Конг-Гзе.Той е описал принципите на доброто поведение . Така описаните разбирания за доброто и достойно поведение са били преподавани в продължение на 2500 години във висшите общества на далеко-източните народи и по този начин са оказвали влияние върху културата като са подсилили онова , което тя е имала поначало .
В някой страни като Япония един от принципите на древнокитайската култура се отнася до това , че подчинения дължи безприкосновенна вярност и изпълнителност на господаря си . Този принцип е прилаган по жесток начин , всеки който се е отклонявал от него е бил унищожаван физически .
Разглежданата далеко-източна култура има една съществена особеност, която се нарича жертво-готовност . това означава , че нейните представители са готови да работят много и то старателно за малко пари . От гледна точка на всички останали култури западни или не , родови или безродови , бедни или богати това е неразбираемо , защото представлява безсмислена жертва, жертвана време и усилия .Но виетнамците , корейците , китайците и японците не мислят така .
Изложените съображения могат да бъда доказани статистически . Знае се , че тези народи особено китайците и японците работят изключително много . В Япония служителите имат не повече от 10 дни годишен отпуск дори прави лошо впечатление ако човек не жертва няколко дни от тях за компанията , в която работи . В Корея положението е същото . През 80-те години , а дори и през 90-те години на 20 век в много корейски предприятия се е работело по 10-12 часа на ден , 360 дни в годината .
От друга страна , това че далеко-източните народи са задоволяват със сравнително малко потребление личи и от факта , че Япония и Сингапур са на първо място по спестяване на глава от население . Ако сравним техните спестявания с тези в САЩ или Германия , където хората не са бедни , ще констатираме съществени разлики . Процентът от спестявания доход е средно два пъти по-голям или дори повече в Япония , отколкото в САЩ . Пестеливостта препоръчвана от Конг-Дзе преди 2500 години и днес е основна на далеко-източните култури . Американците пък са добре известни с това , че обичайте не да спестяват на кредит .
Основната ценност сред далеко-източните народи заявена от самите тях е да имаш малко желания . Очевидно това обяснява достатъчно добре защо ги наричат жертвоготовни . Малкото желание се отнася до материални придобивки не до работата и постигането цели в нея . Философията е : Желай да работиш много , но не пожелавай големи материални облаги .

8.Туризмът и особеностите в националната психиката на различни народи .

Познаването на особеностите в националната психика на различните народи често пъти може да се окаже разковничето към решаването на редица проблеми , които възникват при обществата , консултирането и най-вече обслужването на туристите. Ако предложите на немец – не добре почистена стая , на белгиеца – по-ниско качество от това , което е получил предходната година , а на арабина – оскъдна закуска , то можете да бъдете сигурни , че не само сте ги загубили като клиенти и сте се лишили от тяхната препоръка , която евентуално би ви осигурила потенциални клиенти от същите националности за следващия туристически сезон .
8.1 Австрийски туристи
Австрийският национален характе има редица положителни черти – интелект , култура , тактичност, възпитание . Австриецът е вежлив , внимателен , рационален , обича реда , чистотата, красотата и веселието . Симпатизира на чужденците и ги уважава . Австрийците обичат да пътуват . като туристи са тихи , възпитани , държат се естествено , не са високомерни . Имат високи критерий към нивото на представените услуги в заведенията за пребиваване и хранене , което се обяснява със силно развития активен туризъм в страната им . Обичат реда и чистотата в хотелите , коректни са , не са конфликтни , ценят доброто обслужване в ресторантите и в другите заведения за хранене и развлечения .
8.2 Немски туристи
Те са дисциплинирани , сдържани , не обичат да им се налагат , коректни са , държат на думата си . Обичат да пътуват и спортуват . Предпочитат по-малките хотели . Като правило имат предпочитания към по-дългите престои като най-много ценят чистотата в хотелите и реда в туристическите бази . Държат и на внимателното обслужване , тъй като дълбоко в себе си са убедени, че са велика нация и трябва да бъдат уважавани от всички . Немците с удоволствие посещават зимните курорти и обичат да ловуват .
8.3 Датски туристи
Датчаните са честни и добронамерени в общуването , но в същото време са изключително сдържани и не обичат да изразяват мнението си . Сдържаността им се проявява най-вече когато прекарват почивката си в съседни на тях страни . Най- силните им мотиви за пътуване са слънцето , морето и културата на дадена страна .
8.4 Норвежки туристи
Родени сред сурова и красива северна природа и възпитани в духа на бурното си и славно минало норвежците са смели , решителни и индивидуалисти . В домовете и сърцата си те са изследователи , покорители, търсачи на силни усещания . Като северняци те обичат зимните спортове в планината , но отделят по-голямата част от отпуската за слънце и море. Държат да отсядат в луксозни хотели , където да имат възможност да се насладят на тишина и спокойствие . Взискателни са към обслужващия персонал , а сигналите , които подават към тях са кратки и ясни .
8.5 Швейцарските туристи
Те са спокойни , уравновесени , образовани и толерантни . Швейцарците обичат пътуват , но когато преценяват къде да прекарат почивката си се ръководят от цените на туристическите услуги. И въпреки че идват от богата страна обикновено отсядат в средна категория хотели . Изключително много държат да им е осигурена възможност за спортуване .
8.6 Шведските туристи
Характерното за тях е , че са силно изразени романтици по-отношение на природата и красивите пейзажи . Те са изявени пътешественица , но са претенциозни по-отношение на лукса , удобствата и обслужването .
8.7 Белгийските туристи
Белгийските туристи са дружелюбни и контактни като силно се привързват към даден курорт и често го посещават . Ако им се хареса стаята , в която са пребивавали , храната , която са консумирали и персоналът , които ги е обслужвал , идвайки на същото място белгийците искат всичко да е такова каквото е било . Сънародниците на Еркюл Поаро прекарват почивките си предимно във Франция , Холандия , Дания и Германия , а напоследък и в Испания .
8.8 Английските туристи
Англичаните са пътували от рано и много , поради което думата турист е асоциирала представата за англичанин . Смятани са , англичаните като студени , консервативни , пресметливи днес се разкриват в тях качества като лаконичност , емоционална сдържаност за разлика от по-южните европейски народи . Коректни са , държат на думата си , все още спазват значително традициите . Пътуват хора на средна възраст както и възрастни . Интересуват се от забележителностите на дадена страна или регион както и от начина на живот . Предпочитат морски курорти , условия за спортуване , по-тихи и чисти хотели с добро и акуратно обслужване . Ориентират се към по-кратки пътувания .
8.9 Френските туристи
Френският национален характер е богат по съдържание . В него се откриват елементи като патриотизъм , свобода на духа и мисълта и силна привързаност към националните традиции . Французите обичат да се шегуват и веселят . Във Франция силно развит вътрешния туризъм на море и планина , в частни вили по близки о познати . Като туристи навън французите са изключително претенциозни към храната , виното и обслужването . Проявяват интерес към морските курорти в Испания , Италия и Гърция , а в България ги привлича селския туризъм .
8.10 Испанските туристи
Развитието на туризма през последните десетилетия е значително . Тя е със силно присъствие на международния туристически пазар . Хотелската й база е една от големите в Европа . Испанците са горди , темпераментни , шумни и емоционални .Предпочитат заведения с развлечения , танци и атракции . Като жители на една от най-известните туристически дестинации те са много гостоприемни и общителни , но като пътуват зад граница , а те определено обичат да правят това , са доста експлозивни , обидчиви и свадливи , така че избягвайте да влизате в конфликт с тях , защото ако го направите ще трябва да се въоръжите с голяма доза търпение и нерви , за да запазите добрия тон. Испанците най-много посещават Франция , Португалия , Швейцария и Италия.
8.11 Италианските туристи
Италианците са много весели , музикални , богати на жестове , контактни и завладяващи . За тях определено може да се каже , че са масови туристи . Пътуват с всякакъв транспорт и по всяко време като рядко рядко планират предварително своя маршрут . Те винаги са в центъра на увеселенията . Обичат туристически места където има развлечение , музика танци , силно напитки и добра храна . Интересуват се от историческа и културна дейности. Може да се каже , че са любители на къмпингите .
8.12 Полските туристи
Те не са най-предпочитаните туристи , макар че пътуват много . Това е така , заради изключително високите им претенции за качеството на обслужването, които обаче в повече случай контрастира и противопоставя на собственото им поведение .
8.13 Унгарските туристи
Унгарците са малко по-сдържани от поляците в претенциите и изискванията . Основни мотиви за пътуване на туристите от страната Чардаша са морето , развлеченията и храната . Унгарците са чревоугодници в добрия смисъл на думата . В туристическото място ценят пикантната предимно месна храна , богатия асортимент от стоки и услуги и бързото и акуратно обслужване .
8.14 Чешките туристи
Те са изобретателни , находчиви и организирани . Именно организираността им е може би основната предпоставка да пътуват на групи . като туристи на са много взискателни към условията на пребиваването , но държат на разнообразието и допълнителните услуги както и на сигурност в туристическото място .
8.15 Американските туристи
Като изхождаме от начина по който американската нация се е формирала през вековете , спокойна може да се каже , че те са разкрепостени , неорганизирани , любознателни , склони към проява на властно и доминиращо поведение . Поради това те са доста претенциозни , пътуват много и то предимно по въздуха . Практикуват всякакъв вид туризъм .
8.16 Арабски туристи
Тази група туристи обединява египтяни , иракчани , ливанци , сирийци , йорданци , алжирци , мароканци , тунизийци и много други .
Типичните за тях качества са ленивост , мудността , небрежността . В същото време обаче са изключително мъдри , обичат да разсъждават и да използват притчи , легенди и цитати от Корана . Като туристи към тях трябва подхожда внимателно . Те са щедри , пътуват с големите си семейства и предпочитат големи оживени курорти . Туристическото място трябва де е пищно и екзотично с атрактивни заведения , да има изобилие от вкусна храна и красиви жени . Те често пътуват със собствените си автомобили .
8.17 Японски туристи
Японските туристи са космополити . Характерни за тях черти са трудолюбието и дисциплината , самокритичността , перфектционизъм и уважение към институциите . Те пътуват изключително много по света , но са предимно делови и бизнес туристи . Пътуват предимно индивидуално като задължително отсядат в 4 и 5 звездни хотели . и като туристи японците стриктно спазват своите традиции . Предпочитат своята национална кухня както и чайове . Умерени са в развлеченията и в харченето на пари . Взискателни са най-вече в лукса , реда , хигиената и обслужването в туристическото място .

9 Особености на менюто в различните страни .

9.1 Австралия
Австралийците ценят доброто обслужване в ресторантите и в другите заведения за хранене и развлечения . Закусват с колбаси , обичат кренвирши и шунка . Закуската им включва още сирене , масло , кифлички , прясно мляко , кафе – най-често с мляко и сметана . Обядват със задушени и печени меса – свинско и по рядко говеждо със сос или гарнитури . Консумират кнедли , голаж. Обичат тестени десерти , щрудели , кифлички , козуначени изделия , сладки , омлети , палачинки , торти .

9.2 Великобритания
Англичаните предпочитат обилна закуска , плодови сокове , чай с мляко , яйца , и ястия с тях . Хемендекс , омлети , сирена ,шунка , масло мед или конфитюри. Обичат супи , бульони ( шотландки бульон ) . Месото е предимно телешко , говеждо и свинско . Предпочитат на грил като аламинути ( бифтек , ростбиф , стек ) , в повечето случай полуизпечено , розово във вътрешността ( алангле ) . Месата гарнират с много зеленчуци . Популярни и качествени са стридите . Консумират птици , пуйки и патици . Поднасят често морски продукти и риба .Консумират и много зеленчуци ( зеле , грах , карфиол , аспержи и моркови ) , приготвени чрез варене или задушаване . Популярни са солените и сладки пудинги , богати сандвичи и тестени изделия . Обядът е по-лек , често сандвичи , варени меса ,шунка , зеленчукови салати и няколко чаши чай . Следобедната закуска в 17 часа е с чай , сладкиши или сандвичи . Вечерята е обилна – овнешко или говеждо месо , риба , птици ,картофи , различни сосове и много зеленчуци .
9.3 Германия
Кухнята на германците е с традиция . Консумират свинско , телешко , птици , риба , употребяват много зеленчуци и най-вече картофи . Обичат различни видове зеле (карфиол , брюкселско ) . Ценят аспержите . Предпочитат умерено подправени ястия . Имат разнообразна и силна студена кухня . Закуската е обилна сандвичи , колбаси , сирена , масло , винаги кафе ( шварц със сметана ) , какао , плодови сокове . Обядът е пълен и включва по-леки и бистри супи или айнпопф , меса с обилна гарнитура , в който почти винаги има варени картофи , много зеленчуци , ориз и зеле . Консумират голаж . За вечеря предпочитат аламинути . десертите им са по-леки – плодови десерти (желирани плодови салати ) , тестени изделия , торти , сладоледи , плодове От напитките обичат коняк и вина (предимно бели и пенливи вина ) . Те са едни от най-големите консуматори на бира .
9.4 Испания
Испанската кухня е типично национална и използва основно риба и морски продукти ( мекотели, раци , главоноги ) , говеждо , овнешко и свинско месо , а така също и птици . Фасулът , картофът и оризът значително присъстват в храната им . Зеленчуците са най-вече домати , чушки и патладжан . Консумират много и различно приготвени маслини . Обичат силно подправени ястия (използват доматено пюре , лук , чесън , треви и други подправки) . Обичат супи . Консумират вина предимно червени сухи и полусухи .
9.5 Италия
Италианците ценят много добрата кухня . Тяхната кухня е една от най-добрите в света . Дала е основа на френската и е оказала влияние върху други европейски кухни . По отношение на традициите в кулинарията тя се дели на северна , средна и южна . Характерно за италианската кухня в южна Италия е голямата консумация на различни тестени изделия обединени в наименованието ПАСТА ( макарони , спагети , юфка и други подобни ) . Ползват ги за всичко , за предястие , в супи , за основни ястия , за гарнитури , за закуска , за десерти и т.н. Приготвят ги с доматени сосове , кашкавал , смляно месо , гъби и други . Използват и други тестени изделия с различни плънки носещи названията РАВИОЛИ , ТОРТЕЛИНИ, КАНАЛОНИ . Характерни са различни видове пици и омлети с различни плънки . В северна Италия се консумира много ориз ( ризото – задушен ориз размесен с различни съставки гъби , шунка , зеленчуци , грах , пилешко месо , дробчета , морски мекотели и други ) . Консумират се като предястия , основни ястия или се използват като гарнитура . По неповторим начин умеят да приготвят морските продукти. Десертите са по-леки предимно сладоледи и плодове . От напитките предпочитат плодови и доматени сокове, а от топлите напитки кафе еспресо . те са големи консуматори на вина предимно червени . Популярни са вермутите . Имат много добри пенливи вина

10 .Най-често употребявани твърди напитки в някой европейски страни (централна и източна Европа )

В естонската столица Талин в някой барове предлагат прословутото питие коктейл Моллотов , което е смъртоносно съчетание от водка и уиски местно производство . В Словения и Унгария предпочитат кайсиева ракия известна под наименование „ Барак Паленка” От нея се носи дъх на овощна градина с цъфнали кайсиеви дървета . „ Паленка” означава нещо по-печено . В двете страни правят паленка от череши и круши . Крушовата паленка е национално питие в Словения , където я наричат „Вилямовка” . Най-екзотичния вариант на питието е с истинска круша в бутилката. Едни от най-добрите производители са монасите от манастира „Плетерска”
Най-отличителното питие в Унгария се нарича „Уникам” – това е тъмна , гъста напитка , която предизвиква полюсни състояния . Или я за обикваш или я намразваш за цял живот . Унгарците твърдят , че благодарение на нея Австро-Унгарската Империя е доживяла чак до 20 век , по-точно Първата световна война (1914- 1918 г. ) . Австрийците смятат , че Уникам ……………….. Напитката се предлага в тумбеста бутилка с тясно и дълго гърло . бутилката прилича на колба . По време на драматичните събития през 1956 г не малко унгарци пълнени бутилки със запалителна течност и я хвърляли срещу настъпващите танкове .
Чехия предлага две питиета , които пораждат в нейните граждани чувство за гордост . Едното от тях е „Бечеровка” – това е зелен вермут с остатък на джинджифил , вкусно е когато се консумира студено . Другата напитка е „Абсент” известно е още през 19 век като „зелената богиня” , заради съставка , която при по-големи количества предизвиква халюцинации и лудост . Питието се прави от пелин и е забранено в САЩ . Чехите обаче са специалисти в производството на пелин . Консумирането му представлява сложен ритуал . Той включва нагорещяването на бучка захар напоена с алкохол , при което се понася миризма на анасоново семе , копър , женско биле , великденче , росен , кориандър , хвойна и индийско орехче .
Полша е държава на водката . Разнообразието на водка е впечатляващо . Има водка от ръж , картофи и ечемик . Разликата помежду им е лесна освойма . Най-харесвани са тези, които се смесват с различни съставки . Например с черен пипер се получава (Блъди Мери ) , често в питието се слага лимон или череши .
Най-известна е „Зубровката” , за аромат в бутилката се слага бледо зелена трева от източна Полша, където езерата се обитават от Зубри .
Литва е друга стана с разнообразни напитки . Например алкохолна напитка „Патентуота” направена от алкохол , мед , черен пипер и чесън , в превод означава патентована напитка . Друга напитка е „Бенедиктин” – това е литовска версия на френското питие на билкова основа . напитката е изготвена от различни съставки .
По на север е Латвия , която е единствена конкуренция на унгарския „Уникам”. Други напитка предлагана там е „Ригас балсам” – гъсто и тъмно питие , но има вкус на прегорели портокалови кори . Сервира се в глинени цилиндрични бутилки и се пие чисто или с кафе . Може да се консумира с плодова салата . Рецептата е от векове и се пази в тайна .
Най-малката социалистическа държава Естония е всъщност голям производител на алкохол . Главно заради големия поток на шведски и финландски туристи , които идват в Талинда търсят евтина твърда напитка . Някой от тях нощуват във „Вона Талин” ( стария Талин ) . Главната алкохолна фабрика в Естония – Ливико произвежда водка бокс . Напитката прилича на 5 литрова бутилка с вино , само че е пълна с водка . В супермаркетите туристите си пълнят количките с нея .

11 .Национални особености в поведението на хората

В Япония кръстът от палец и показалец означава пари .
В Малта онзи , за когото се отнася това съчетание между палец и показалец означава , че е с хомосексуална насоченост .
Французите придружават същия жест с усмивка и тогава той има значение , което разбира американецът, а имено всичко е наред , но ако знакът се придружава с унила физиономия тогава нещо съвършено различно т.е. нещо без стойност или нула .
На остров Сардиния обиждат със същия жест . Той не се използва и в Гърция , за да сигнализира ок . Събеседникът може да се засегне , тъй като го свързва с аналното отверстие . Всичко това налага да се спазват определени правила при общуването с етническите общности .
В страните от централна и югоизточна Азия , например небива да се допускат разговори за хуманитарни и санитарни помощи както и спорове за религията .не се гледа с добро око на проявата на нетърпеливост при делови контакти . Ако човек е в Хонконг е недопустимо небрежното носене на бяло облекло както и застояването след приключване на обяда или вечерята . Много се държи на връщането на визитите след изпълнена покана за прием .
В Индия са нежелателни разговорите на саме на мъж с представителна нежния пол на публично място , както бавните реакции по време на разговор . Други са извикванията в Индонезия , там са нежелани разговорите за политика и религия . Не се възприема добре и облеклото в западен стил . Особено много се държи на точността .
В Япония е недопустимо избягването на поклоните при срещи , протягането на ръка при среща , вглеждането в очите на партньора , обръщането на гръб на домакина , пренебрегването на вниманието към различните рангове , писането върху визитна картичка или поднасянето на подарък опакован в черно-бяла хартия .
Заслужават внимание и особеностите и на изискванията в Китай . В тази страна са нежелани критиките на обществения ред , липсата на подчертано внимание към ранговете , както или опаковането на подарък в синя или бяла хартия . Не е прието също по време на делови обяд или вечеря да се яде малко , да бъде даден бакшиш , да се налага собствено мнение или да бъде допусната неточност при среща .
В страна в Малайзия не бива да сочите някого с ръка и да се появявате на делова среща небрежно облечен . Интерес представляват и порядките в Тайланд . Там трябва да се внимава да не се настъпи прагът на входа когато се влиза или излиза от жилището на домакина или офиса на партньора . Недопустимо е използването на фамилното име и разтърсването на ръката на лицето , което се поздравява . В разговорите трябва да се избягва директния отказ с употребата на думата -не както и докосването , макар и неволно на някого по главата .
Какво би станало ако на китайска сватба някой от гостите облече бяла или черна дреха ? В Азия белият и черният цвят се свързват със смъртта и подобно облекло би се приело като изключително лошо пожелание . Какво ли би се случило и ако някоя гостенка се появи на индийска сватба облечена в бяла рокля ? Докато в афганистанската култура бялата дреха е символ на благопожелание към младоженците в индийската тя говори „пожелавам ти лош късмет , нещастие и смърт” . Изисквания на посещения на болен с носене на плодове . Това е стара традиция , с която някога сме заявявали „Аз те подкрепям” , но докато в България приемаме с благодарност тези дарове в Китай трябва много да внимаваме и да не подаряваме ябълки . В китайския език – ябълка означава мир , но и болест затова ако занесеш ябълки на някой болен той би могъл да го изтълкува като пожелание „Искам да умреш” . Изисквания относно дрехи с етно мотиви . Често се случва европейски жени да носят дрехи и аксесоари ,който в естествената си среда имат твърде специфично послание . Жена носеща мъжко Панчо , например би изглеждала шик в собствените си очи , но за много латиноамериканци видът й ще говори „Аз съм бедна вдовица” . Латиноамериканците ще приемат , тя носи дреха на починалия си съпруг .
Изисквания относно ходенето на гости с букет или малък подарък за дома . Ако в България четния брой на цветята се свързва със смъртта и погребални ритуали и е не добро пожелание в голяма част от останалия свят е напълно нормално някой да ти подари дузина рози . Трябва да се внимава също и за цвета на букета . В Азия бялото е цвят на смъртта . Бели карамфили , калий и гладиоли биха били изключително неудачен подарък .Техния символ означава , че нещастието скоро ще влезе в дома . Трябва да се избягва и като подарък и жълтия цвят . В американската култура той означава „Липсваш ми”, но в иранската носи значението на „Мразя те” , а перуанската и мексиканската се свързват със смъртта .
Също значение имат и някой подаръци . В много страни по света да подариш часовник означава „Броя изтичащите секунди от живота ти” т.е. „Не искам да живееш повече”. По подобен начин стоят нещата с подаряването на ножове . У нас на новодомци подаряват красив комплект готварски ножове , а на бизнес партньорите – меч или красиво изработена кама . В голяма част от страните от азиатския континент тези подаръци означава „Не искам да имам нищо общо с теб”.

12.Размяна на любезности в обществото на различните националности.

Има държави където се целуват сравнително рядко . Такава държава е все още и България . У нас почти не е прието при всяка среща между добри познати да се разменят две целувки . Във Франция обаче е прието с всяко „Бон жур” всеки да разменя по две целувки . Това става там също толкова често колкото ние се ръкуваме при здравей . Това е европейска мода и тя се разпространява в цяла Европа вече идва и в България .
Важно е какво се прави с ръцете при целувка . Ако едновременно с целуването ръкувате това по-скоро прилича на поздрав към вашата леля . Ако по някаква причина преди пристъпването към целувката сте хванали ръцете на другата персона , стиснете ги по друг начин , не като ръкуване . Ако сте били сигурни , че ще целувате , а няма да се ръкувате , ръцете могат да се държат свободно . Ако искате да предадете повече топлина към жеста използвайте ръцете си за някакъв вид прегръдка .
Най-често правилната посока при размяна на целувки е първо ляво после дясно . Този които има инициативата е правилно при първата целувка да е в активна роля , а при втората целувка да подаде буза.В никакъв случай не проявявайте смущение ако сте били несръчни .
Инициативата при целувка е важен въпрос . Нормално е мъжът първи да направи движението или ако две дами се целуват по-възрастната или по-издигнатата в обществото да даде знак , че ще има целувки .
В арабските страни мъжът не може да целува жената на публично място . Затова пък се разменят твърде много целувки между мъжете . Също така е прието при прегръдка мъжете да си потъркват бузите . Знак на много голямо уважение е целувката по устата , който арабските лидери охотно разменят помежду си , но избягват да го правят с политиците от другите страни .
Прието е арабските лидери да целуват арабските монарси по челото . Нашите политици при контактите си с арабски лидери обикновено потъркват бузите си с техните . Важно е също какво правят ръцете в това време . Необходима е някакъв вид прегръдка като минималната е хващане за ръцете на нивото на лактите .
Според общите правила не е точно определено от кой момент нататък вече имате правото и задължението да целувате партньора си . Все пак няма да сбъркате ако започнете да се целувате с всеки , с които сте били на маса без да има значение дали е било в скъп ресторант или сте пили кафе с кроасан на терасата на кафето . Обърнете внимание на това колко броя целувки е прието да разменят е съответните страни . В Русия , например се целуват по три пъти . Белгия не прилича на Русия , но и там се целуват по три пъти .
В повечето западни страни се разменят по две целувки . Правете като другите , ако ви целуват силно отвръщайте със същото . В Русия се разменят влажни целувки . на други места устните почти не докосват бузите и не се издават звуци . Не си бършете бузата с ръка след целувката , защото това прави много лошо впечатление . Помнете и с кого вече сте се целували , вкарайте го в мозъчния си списък и се целувайте отново при всяка нова среща . В противен случай другата персона може да си помисли , че неизвестни обстоятелства са предизвикали охладняване на отношенията помежду ви .

13. Национални особености за точността във взаимоотношенията

Съществуват различия в правилата на общуване в различните страни . Във всяка страна времето има различна стойност .
В арабският свят ако поискате бизнес среща ще ви се наложи да чакате доста преди да бъде насрочена . Срещата всъщност ще се състой когато реши Аллах . Ако проявите припряност няма да ви разберат .
В Германия точността е много важна , не закъснявайте за среща . Ако ви се наложи да искате среща не го правете в последния момент . Хората си планират времето 1-2 седмици предварително .
Във франция или в Италия закъсненията са нещо нормално . Не очаквайте обаче французин или италианец да се извини , че е закъснял . Вие обаче сте длъжни да се извините ако не сте били почни .
В Испания изобщо не се опитвайте да планирате срещите в първата половина на деня , нито в ранния следобед . Испанците са нощни птици – сутрин почиват , привечер започва техния ден и продължава често цяла нощ . В Испания не е прието да се прекарва вечерта в едно заведение , точно обратното заведенията се сменят непрекъснато , като навсякъде се изпива по една кана с мезе .
На запад ако ви поканят на работен обяд почти навсякъде е прието накрая да платите половината от сметката .
У нас е прието , че плаща този , които кани . Ако Англия или Ирландия ви поканят в ресторант знайте , че от вас се очаква да платите една от поръчките . Неписано правило е всеки участник в почерпката да плати поне един поднос донесен от келнера .
Когато сте в ресторант и правите поръчка не забравяйте , че в повечето западни страни за аперитив избягвайте твърдия алкохол , които се смята по подходящ да се сервира накрая заедно с кафето .
Избягвайте да поръчвате ястия със свинско . Арабите и евреите го смятат за забранено месо , а в развитите страни считат , че не е здравословно .
Не се чудете ако в Белгия всеки един участник около една маса поднесе чиния с фъстъци , ядки , чипс или маслини към всички останали . Когато прецените , че е дошъл и вашия ред направете го и вие . Този ритуал изглежда много странен , но минава за задължителен за белгийците и се възприема от постоянно живущите в столицата на Европа .
Английският се възприема почти навсякъде като работен език за бизнеса . Само във Франция сте длъжни да се извините , че не говорите френски ако е такъв случая .Французите със своето хипертрофирано его смятат , че които не знае френски има сериозна липса в своята култура . Във Франция салатата се сервира в края на менюто не в началото както е у нас .
Ако сте в някой от северните държави знайте , че там някъде е създаден скандинавския тост или тост в началото на обяда или вечерята . Неговата особеност е , че е много кратък , произнася се от домакина и не изисква отговор .
В Русия и държавите от кавказкия регион много държат на тостовете . Пригответе се да произнесете наздравица , в която да впишете поезия и проза , да се позовете на историята и великите личности в нея . Изобщо подгответе се добре , за да бъдете на ниво . Знайте също , че ще ви се наложи да изпиете повече отколкото обикновено .
В различните страни се поздравяват по различни начини . ( В арабския свят целувката между мъжа и жена на публично място е немислима , затова пък се разменят между мъжете такива )
В Япония по-ниско стоящия в йерархията се покланя пръв и се изправя последен . Ако двамата колеги са равно поставени те буквално се дебнат , с цел да се изправят едновременно . Ако ви предстой командировка в Япония поръчайте си голямо количество визитни картички . там хората непременно си разменят визитни картички и е недопустимо да останете без такива . Навсякъде в Азия държат много на подаръците .Не тръгвайте на път без да сте се подготвили .
В западна Европа размяната на подаръци е само при особени случай , а именно рожден ден , коледни празници и други . Ако обаче случайно ваш делови партньор ви покани у дома си знайте , че това е голям жест във ваша чест . При този случай обезателно носете със себе се подарък .
В различните географски региони се препоръчват различни стилове на облекло . В Азия се възприемат по-добре тъмните тонове . В скандинавските страни – светлите . В Италия елегантността е задължителна дори ако е авангардна или предизвикателна . В САЩ не обръщат особено внимание на облеклото и толерират различните етнични групи да носят националното си облекло .

Непознаването на традициите може да доведе до сериозни недоразумения . Белият цвят в Азия е цвят на траура и ако подарите бели цветя на рожден ден ще сгрешите . Никъде в Европа не се подаряват букети толкова често както у нас . Тази типичен българска традиция обаче се възприема с готовност от постоянно живущите чужденци у нас , а българите който пътуват в чужбина магат да я пренесат в другите страни като обясняват , че ние сме страна на розите .

14. Рискът в различните държави

Американското списание Форпс състави списък на най-опасните страни за пътешествие . Пътуването в тях се препоръчва само в компания , с професионален охранител или пък изобщо не се препоръчва . Рейтингът публикуван в списанието се основава на данни предоставени от консултантските агенции в областта на безопасността . При съставянето на рейтинга отчита нивото на престъпност в страната , заплахата от граждански безредици , тероризъм , похищение на хора и геополитическа нестабилност .
Първо място в този своеобразен рейтинг се заема от Сомалия . Туристите ги дебне въоръжени сталкновения , похищения с цел откуп , атаки от пирати и попадане на минни полета .
Следващото място се пада на Ирак , където агенциите оценяват заплахата за безопасност за много висока . Най – голям е рискът от терористични атаки . Като най-опасни райони са определени Багдат , част от Тикрит , на север до Хила и от Рамади на запад , до Мандали на изток .
В Афганистан туристите също са заплашени от терористи . това може да се случи най-вече в Кабул , но и в други градове на страната .
Хаити също се оказа в списъка с опасните региони . Особено висока е опасността за придвижване на туристите в Порто Пренс . Въпреки демократичните избори за парламент и президент на страната (2006 г) в Хаити без проблем може да се намери огнестрелно оръжие Прецъфтява корупцията сред порицайте , а правосъдната система е неефективна .Връх на „развлечение” за туристите е да попаднат на саморазправа между главорези на някой от многочислените банди , който контролират града .
В Пакистан продължава да бъде страшно след убийството на експремиерът Беназир Бхуто ( 2006г ) . Посещението в Судан също не бива да се извършва без необходимата подготовка . Тук туристите са изложени на риск от отвличане и военни конфликти в Дарфур , южните райони и границите с Етиопия и Еритрея .
В Демократична Република Конго също има висока степен на заплаха за живота на туристите особено в района Итури .
В Ливан съществува средна степен на опасност за придвижване из страната като средна е и заплахата от терористични заплахи .
На последно място в списъкът на Форпс е Палестина като най-висок е риска затуристите е в сектор Газа , а среден по западния бряг .
Не отдавна британските застрахователни компании изготвиха рейтинг за опасните страни въз основа на анализ на 60 000 отзиви на туристи . В този рейтинг на първо място е Тайланд . В тази страна не се препоръчва да се съгласяват да участват в съмнителни екскурзии , а при вземането на такси трябва да изясните предварително , че шофьорът ви е разбрал къде искате да отидете . Съветът на застрахователите е за пиене да се използва само бутилирана вода и пак същата да се употребява за миене на плодове и зъбите .
Любителите на екстремни приключения , който избират ЮАР трябва да внимават за съхраняването на вещите си както и за личната си безопасност . Самостоятелния екскурзии не се препоръчват на първо място , заради дивите животни , но има и други опасности .
Страдащите от алергии трябва да избягват страните от Карибския басейн . причината е , е в този район е особено голяма опасността от ужилването от отровни тропически насекоми . Освен това експертите са изброили повече от 3000 случай , когато клиентите им са искали компенсации след нападение от морски хищници в този регион .
Шампион по количество на не забелязани кражби по преценка на британските експерти е Чехия . Имено тук най-много туристи са станали жертви на джебчии .
Застрахователите са определили и най-благоприятните за туризъм страни . Това са Ирландия , Белгия , Холандия , Германия и Франция .
Съществува и друг рейтинг на опасностите , а имено списък на местата където туристите с най-голяма вероятност могат да бъдат изядени .
1. На първо място е крайбрежието на Кейптаун , тук бродят много бели акули и туристите доста рискуват ако изберат това място , за да наблюдават отблизо някоя красива екзотична риба .
2.Второ място заема австралийския парк Какаду , където туристите могат да се срещнат отблизо е един от най-опасните животни – крокодилите , я в ресторантите да пробват и пържоли от тях .
3.Следват Танзания където е най-многочислена популацията от лъвове . Туристите предпочитат това място за сафари въпреки честите случай на агресия от тези съвсем небезобидни хищници .
4.Четвърто място заема провинция Манитова по северната граница на която живеят много бели мечки .
5.На пето място са индийските национални паркове , където може да се полюбувате на бенгалски тигри човекоядци .
В списъка са отбелязани и опасните места обитавани от венецуелските анаконди , варани , пираните на Амазонка , американските гризли и мексиканските глигански калмари . Парадоксално или не най-много смъртни случай са причинили елените – 180 от общо количество . Причината е внезапното им изкачане на пътя пред някоя кола . Следват кучетата – 18 случая , змиите – 15 случая , пуми – 0.6 .

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 8,313 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Междукултурни различия"