Реферат по информационни технологии в съобщенията


 Категория: Реферати  1. В началото

В ранните години на телефонията, услугите осигурени от оператора са подобрявали достъпността в мрежата, a също така са и помагали за подобряване качеството на предлаганата от оператора услуга като цяло. Разбира се услугите предлагани в началото на развитието на този раздел не са били в такава степен добри и качествени като днешните, но са техните прародители и са внасяли нещо ново в стереотипния начин на предлагане на този вид услуга по това време. Пример за това са ръчно задействаните услуги. Един пример за ръчно задействана услуга е отклоняване на повикването в неговата най-проста и естествена форма, а именно телефонистката, която е облужвала даден възел и която знае че търсения абонат е на гости на свой приятел, може да избере да свърже повикването към телефона на приятеля. За съжаление, един от ограничаващите фактори в обслужването е извънработното време, когато централите доста често са били затворени, за да може персонала обслужващ централата да си почине.

След време, когато технологиите и развитието на човечеството и възможностите предлагат автоматизирането на телефонната мрежа, комутационната логика преминава от телефонистите към програмирането и в електромеханични централи чрез взаимно свързване на релета и контакти на релета т.е. вече на лице имаме проводна логика. В резултат от тази автоматизация, ръчната комутация, която се осигурява от телефонистите, придобива нов имидж и роля в мрежата. А именно подпомагане, когато абонатът изиска по-напредничави услуги като повикване от лице към лице или пък конферентна  връзка, специално таксуване или някакъв друг вид услуга или информация. Разбира се, телефонистите все още свързват обикновенните повиквания. Те продължават да осигуряват ръчни услуги, като спешни повиквания, услуги на телефонен указател и поръчка на повикване, тъй като тези услуги са доста трудни за автоматизация и все още има нужда от наличието на човек-оператор в централите.

От формулираното до тук, може да се каже, че телефонистката е осигурявала интелигентността в мрежата, необходима за услугите с добавена стойност, за дълъг период от време – от началния етап на телефонията до момента на въвеждането на централите с процесорно управление.

2. Новата ера

Въвеждането на централите с процесорно управление и по-конкретно управлението със записана програма се явяват като нова ера в развитието на телефонията и услугите предлагани от нея. Тази нова ера, в която пренимава така да се каже човечеството с помощта на развитието на технологиите дава възможност да се реализират допълнителни услуги като изчакване на повикване, безусловно пренасочване на повикване и отклоняване на повикване в крайните централи, както и голям брой други допълнителни услуги. Това са примери за така наречените разпределени услуги.

Част от тези услуги са преместени от крайните централи в терминалите, като главното предимство от тази стъпка е минимизирането на необходимата сигнализация  между терминала и крайната централа, което води до намаляването в значителна степен на трафика, който се обменя между двете звена.

Разпределените допълнителни услуги са съзададени и предоставени да се ползват от абонатите на централите, за да могат те да изградят успешно повикване всеки път, когато имат нужда. Амбицията за предоставяне на все повече и различни такива услуги нараства с времето, защото  услугите задоволяват нуждите и на двете страни. От една страна абонатите могат да установяват желания контакт или да получават необходимата информация, а от друга операторът на мрежата получава повече приходи при таксуване на повикванията. Тези услуги са предимство както за абонатите, така и за оператора на мрежата, който ги предлага и предоставя. Те правят всекидневния живот на абонатите по-лесен, а телефонът по-полезен и разрешават на оператора на мрежата да увеличи приходите от абонатите. Същите причини, довели до въвеждането на разпределените допълнителни услуги са довели и до разработването на нови проекти, а след това и до реализирането на същите, като машините за извеждане на записано съобщение, гласовите пощенски кутии и пейджърите.

3. Възникване на съобщенията

С увеличаване на броя на централите с процесорно управление в мрежата, както и с нарастване на въвеждането и обновяването на нови услуги във всяка централа става голямо бреме за оператора на мрежата. Следователно за него е естествено да се опита да облекчи този процес чрез централизация на допълнителните услуги в специални възли на мрежата.

Централизацията изисква достъп до бази данни, съдържащи абонатни данни и мощна сигнална система за данни, управляващи трафика. Необходимите сигнални възможности се осигуряват  с въвеждането на системата за сигнализация по общ канал SS7.

Методът, използван при централизацията, е свързан с отделянето на логиката т.е. на контрола, на услугите от традиционните функции за обработка на повикванията. Това води до малък брой централизирани възли, съдържащи логика за услуги, които упражняват контрол върху обработката на повикването в телефонните централи.

Разделянето на услугите от комутацията/преноса разрешава по-бързо въвеждане на услуги и опростява въвеждането на нови технологии в мрежата.

Един пример за бъдещи услуги е симулантен превод, който дава възможност на два абоната от различни националности да говорят на собствените си майчини езици и да възприемат разговора по такъв начин сякаш той се води на техният майчин език.

4. Предимства на интелигентната мрежа

Интелигентната мрежа предоставя възможност всички абонати на мрежата да имат достъп и да използват допълнителните услуги предоставени от оператора на мрежата, а не само ограничен брой потребители. Технологията на този вид мрежи дава възможност за улеснение на следните неща:

  • адаптирането на услугите според желанията, изискванията и нуждите на абонатите;
  • бързото създаване на нови услги чрез използване на стандартизирани, независими от услугите програмни платформи;
  • бързото въвеждане на услуги;
  • въвеждането на услуги, тъй като логиката на услугите е отделена от комутацията и предаването;
  • централизирания мениджмънт на услуги.

Интерес от въвеждането на интелигентната мрежа имат не само операторите на мрежите, но също така и доставчиците на услуги, абонатите на услугите, а също така и потребителите на тези услуги.

В крайна сметка може да се обобщи факта, че от въвеждането на интелигентната мрежа в ежедневния живот на потребителя, води до задоволяване на нуждите и на двете страни а също така и показва степента на развитие и еволюция на човечеството в тази област от живота

Етикети: , ,

Този материал съдържа 943 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат по информационни технологии в съобщенията"