Скелетът – реферат


 Категория: Реферати


Скелетът изпълнява опорна функция, двигателна и защитна функция. Опорната функция се изразява в това, че скелетът поддържа всички органи, двигателната функция – в това, че костите изпалняват ролята на лостове при съкращаване на мускулите, а защитната функция – в предпазването на вьтрешните органи, които се намират в костни кухини (напр. мозька, сетивните органи, сьрцето, белите дробове ). Костното вещество участва в минералната обмяна поради нали4ието на соли в него.
Скелетат на грабначните животни и скелетат на човека имат общ план в устройството. В процеса на еволюция човешкият скелет е придобил някои особености и различия , свързани с трудовата деиност, мисловната деиност, фините кординирани движения на горните крайници и изправеният стоеж.
особености на човешкия скелет
.Палеца на рьката се противопоставя и застава срещу останалите прасти, като всички те могат да се свиват и разгьват. Така се осъществява сьвършена хватателна способност, развита в процеса на труда и необходима за трудова дейност.
.Ходилото на долните крайници продобива характерна сводеста форма. Това дава възможност за пружиниране при ходене и тичане и за плавно прехварляне на тежестта от единия на другия крак. Широката плоскост на ходилото сьздава голяма опора и устойчивост при изправеното положение на тялото.
.Гръбна4ният сталб не е извит като дьга както при животните, а представлява двойна S-образна извивка. Той е гъвкав пружиниращ стълб, който поема тежеста на тялото и омекотява сьтресенията при движение.
Гръдният кош при човека е сплекан отпред назад, а при животните – странично.Така раменния пояс и горните крайници осьществяват разнообразни движения.
.Тазът представлява широка костна структура, поемаща теглото на цялото тяло и натоварванията при движение. При животните коремните органи се поемат от коремните мускули.
.Черепът сьщо е претърпял известни изменения. При човека се е развил предимно мозъчният дял, а се е намалил лицевият дял. Това е резултат от по-добре развитият главен мозък, от намалените функции на челюстите и от появата на членоразделна реч. Главата на човека е изправена и има опора отдолу, а главата на животните стои право напред и се придържа с добре развити шийни мускули.

Етикети: , ,

Този материал съдържа 320 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Скелетът – реферат"