Реферати

Реферат – Мит ли са свестните мъже в България

Категория: Реферати

Мит ли са свестните мъже в България
(психологическо наблюдение върху един непознат)
Мъжете са стари ловци още от древността,въпреки усилията на нас жените да ги закачим като безопасни игли за полите си, те обичат да правят секс и да бягат.
Но дали всички са такива? Дали някъде там няма някой за който да си кажеш-„Той е мъжът [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,240 думи.

Стратификация и отношение към политиката – Реферат

Категория: Реферати

УНСС
Общоикономически факултет
Специалност Социология антропология и науки за културата
Реферат на тема: Стратификация и отношение към политиката
Съствил: проверил:
Основен проблем:
Основният порблем в стратификацията и отношението в политикара се изразява в идеологичните различия на разлчните политически партии(сили), борбата за надмощие в техните редици и между самите партии, както и приомите за избор на подходяща политическа сила, която да управлява [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,563 думи.

Гражданско общество – реферат

Категория: Реферати

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата разработка цели да изясни понятието гражданско общество и неговите проявление като неразделна част от съвремената правова държава. За по цялостното схващане на това явление е нужно да бъде проследено неговото историческо развитие като се разгледат етапите и се установят причините за конкретните промени в обществения живот. Обърнато е внимание на възгледите на видни личности [...]

Етикети:

Този материал съдържа 3,229 думи.

Ланшафтознание – Реферат за ландшафта

Категория: Реферати

РАЗВИТИЕ НА ЛАНДШАФТОЗНАНИЕТО
Твърде условно е делението на ландшафтта на обратими и необратими изменения.защотото напълно обратими изменения не съществуват.При дълговременни изменения ,ние съзнателно се абстрахираме от непрекъснатите бавни изменения на процесите, които протичат в ландшафтта. Този процес по трудно се забелязва при ярко и ясно изразени циклични смени в ландшафта. Винаги след всяко Анарушение на структурата [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 652 думи.

Системи, принципи и методи на възпитание и обучение

Категория: Реферати

Обучението е много по-ефективно и лесно, ако се провежда под формата на игра.
Предлагам следните примери за възприемане и учене чрез състезания и игри:
- събиране на точки. Задълженията вкъщи биха могли да се разпределят между членовете на семейството – така, от една страна, не се натоварват само един или двама души, а битовите задачи не се усещат [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 1,588 думи.

Анализ на философски текст-Тропи на философския текст-реферат

Категория: Реферати

Тропите или обратите в структурата на всеки текст са аспекти от неговата стилистика. Иконизмът, метафоризмът и емотивизмът са средства за игрово смислово трансцендиране. Иносказателната рамка на т. нар. тропи ги прави удобни за обобщаваща, смислово-различителна работа във философията. И наистина, мъдростта на числото и тайнството па символа са вплетени в тъканта на философ­ския език още [...]

Този материал съдържа 4,185 думи.

Визитни картички – видове и значение – Реферат

Категория: Реферати

На визитните картички може да се гледа донякъде като на мини-резюмета, които можем да раздаваме на всеки, навсякъде и по всяко време.
В същността си, те са носители на формална информация – името на човека, компанията, за която работи (обикновено с лого) и информация за контакти – адрес, телефонен номер, факс-номер, e-mail адрес и адрес в [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,897 думи.

Социално-медицинска история – Реферат

Категория: Реферати

Медицински университет – гр. София
Факултет „Обществено здраве”
Специалност „Управление на здравните грижи”
СОЦИАЛНО – МЕДИЦИНСКА
ИСТОРИЯ
Изготвил: Димка Асенова Михайлова
Фак.№ 1343
Медицински университет София
Факултет „ Обществено здраве”
Специалност „Управление на здравните грижи”
П Р О Е К Т
за
Епидемиологично проучване
Случай – контрола
На ТЕМА
„Балканска ендемична нефропатия / БЕН/ ”
Изготвил: Димка Асенова Михайлова
Фак.№ 1343
І. Въведение :
1.Социално- [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 618 думи.

Реклама и връзки с обществеността – Реферат

Категория: Реферати

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ Произведено в България ”
Изготвила:
…………………………….
4-ти курс – 8-ми семестър;
Бакалавърски факултет;
Департмент „Икономика и
Бизнес администрация”
Специалност „Стопанско управление”;
София, 2007
„Произведено в България“ това е изложението, което посетихме с една близка моя колежка, мислехме си че основния приоритет на изложението е подкрепа на българските производители, а основна цел – да представи постиженията им и да запознае широката публика [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 888 думи.

Що е превод – Реферат

Категория: Реферати

Отговорът на въпроса „Що е превод?“ не може да бъде еднозначен. Първата съществена особеност на понятието превод, която е установена при неговата най-обща постановка, това е многостранността, сложната природа на превода.
В какво се заключва тази сложност и многостранност? Преди всичко преводът не може да бъде разбран и научно дефиниран, ако не се вземе предвид неговата [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 872 думи.