доклад по география

Реферат – Зеленчукови култури от сем. Бобови

Категория: Реферати

Зеленчукови култури от сем. Бобови (Fabiaceae). Произход, разпространение, стопанско и биологично значение, биологични изисквания, производствени направления и технологии на отглеждане.
Към семейство Бобови (Fabiaceae) принадлежат голям брой видове и вариетети културни растения, използвани в зеленчукопроизводството. Тук спада Phaseolus vulgaris, Pisum sativum и Vicia faba.
Зелен фасул Phaseolus vulgaris
Произход на зеления фасул.
Зеленият фасул има два центъра на произход [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,134 думи.

Градинарство – реферат

Категория: Реферати

Градинарството е специфичен и особено важен отрасъл на българското селско стопанство, отличаващ се със редица характерни особености, всяка от които подчертава неговия по-интензивен характер .
За разлика от останалите форми на земеделие, градинарството обръща внимание на ограничена група растения, а не върху цялата съвкупност от всички земеделски растения. Докато земеделските произведения служат за хората и за [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 1,615 думи.

Трагедията в Чернобил – реферат

Категория: Реферати

Преди 22 години една човешка грешка, породена от неопитност и немарливост, преобръща представите на човечеството за опасността от огромната сила, която се крие в ядрения разпад.
Аварията в Атомната електроцентрала в Чернобил, днешна Украйна, през 1986г. се превръща в най-голямата катастрофа в историята на ядрената енергетика.
Стотици хиляди хора са подложени на радиоактивно облъчване, което предизвиква смъртоносни [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,883 думи.

Евроинтеграцията – реферат

Категория: Реферати

Идеята за Обединена Европа някога е била само мечта в главите на философи и мечтатели. Виктор Юго, например, си е представял едни мирни „Обединени Европейски щати“, вдъхновявайки се от хуманистичните идеали. Мечтата е била поразена от двете ужасни световни войни, които опустошават континента през първата половина на 20. век.
Но от развалините на Втората световна война [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 3,340 думи.

Геополитика – реферат

Категория: Реферати

С географския ареал (географската зона и условия) мнозина представители на политическата мисъл са се опитвали да обясняват „националния характер“, да обосновават съществуващите или желани национални и международни общности или международни конфликти. Както се знае географското положение не се избира (поне след Великото преселение на народите) и затова всяка държава е принудена да се съобразява с [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 5,618 думи.

Реферат – Методология на разработка на стратегията на развитие на даден район

Категория: Реферати

Стратегията се явява съществен елемент при управлението. Тя представлява процес на вземане на решения относно бъдещи събития. При нея може да се наблюдава взаимодействие между идеите и действията.
Прехода към пазарна икономика налага разработването на регионални стратегии, които се извършват на макроравнище (национално и транснационално) и микроравнище (област;община;райони и кметства). Това произтича от новата ситуация, при [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 562 думи.

Реферат – Регионална политика

Категория: Реферати

Регионалната политика се провежда в сътрудничество между местните и националните, централни органи и конфедеративни органи. Чрез методите и подходите, присъщи на регионалната политика те осъществяват комплекс от законодателни, изпълнителни, административни и икономически мероприятия, насочени към общото развитие на териториалните системи. Важно място в управлението чрез регионалната политика се отрежда на икономическите райони и икономическото райониране.
Регионалната [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,095 думи.

Курсова – Чуждестранни инвестиции в област Ловеч

Категория: Курсови работи

I.Характеристика на област Ловеч
Област с административен център гр. Ловеч е включена в Северен Централен Район за Планиране(СЦРП). От административна гледна точка включва общини: Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Троян, Тетевен, Угърчин и Ябланица.Разпределението на общините и населението е неравномерно. Населението е 163 342 жители.
Като водещи икономически отрасли за областта се очертават производството на хранителни продукти, напитки [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,640 думи.

Реферат: Дунавска равнина – физическа и стопанска характеристика

Категория: Реферати

Дунавската равнина заема земите между р. Дунав и най- северните гънки на Старопланинската област(Предбалкана).На запад се ограничава от долното течение на р. Тимок, a на изток достига до брега на Черно море. Тя е част от обширната Долнодунавска низина, разположена между Карпатите и Стара планина. Докато на запад ширината й е от 25 до 30 [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 456 думи.

Есе: С нашата поява континентите бързо остаряват

Категория: Есета

Съвременният човек- роботизиран и лишен от ценности продукт на собствената си епоха. Звучи песимистично, нали? Много са онези, които считат, че именно човечеството е причината за разрухата и щетите, които околната среда претърпява. Вредна ли е човешката дейност за природата или съвременният хомо сапиенс все още може да си послужи с оправданието на несъвършено произведение [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 769 думи.