доклад по информатика

Реферат – Системен анализ при автоматизацията на библиотеките

Категория: Реферати

В края на 20 век и началото на 21 век библиотеките претърпяха огромни трансформации. Различни са факторите, които определят промените. Безспорно, водещо място заема бурното развитие на информационните и комуникационни технологии, което оказва силно влияние върху наложилите се класически библиотечни технологии. Главните тенденции в развитието на информационните технологии в библиотечен аспект в края на 20 [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,478 думи.

ISP – реферат

Категория: Реферати

Избор на ISP
При избора на ISP требва да се съобразявате със следните фактори:
• Надеждност – Вашият ISP требва да осигурява услугите си в 99.9% от времето на една календарна година;
• Качество и производителност – не разчитайте само на предоставените от вашия ISP данни. За да прецените качеството на услугите му използвайте данни от трети компании;
• Техническа поддръжка – [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,005 думи.

Реферат – Интернет протоколи

Категория: Реферати

За осъществяване на комуникацията между свързаните към интернет възли са установени специални правила. Тези правила съдържат много функции, групирани в протоколи. Тази фамилия протоколи се нарича ISP или понякога просто я наричат TCP/IP.
Протоколите са базирани на нивата от модела OSI/ISO. По-ниските слоеве от модела изпълняват технически функции, докато средните слоеве се използват от приложения и [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 605 думи.

Реферат – Архитектура на Интернет

Категория: Реферати

По същността си интернет представлява мрежа от компютърни мрежи, които са физически разделени и са свързани помежду си само на определени места. Всяка мрежа, която ще бъде включена в интернет трябва да работи с набор от протоколи за комуникация, известни като интернет протоколи (IP).
Една мрежа се състои от възли и канали, които осигуряват основната комуникационна [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 893 думи.

Реферат – Интернет инфраструктура

Категория: Реферати

През последните няколко века правителствата играеха важна роля в изграждането и регулирането на транспортната, комуникационната, и енергийната инфраструктура. Движещата сила на технологията бе политиката. Въпреки че тя помогна за преминаване на обществото от селското стопанство към индустрията, се прикри прехода от индустриално към информационно общество. Понастоящем движещата сила на технологията е частния сектор, а правителствата [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 466 думи.

Реферат – Език за предоставяне на химически съединения в пространството

Категория: Реферати

Увод:
Пространствената графика се радва на все по-голяма популярност в наши дни. Това се дължи на голямото поле за изява която този тип графика притежава – като се започне от специялните ефекти в кино индустрията, мине се през компютърните игри и различните видове симулации и се стигне до сериозни програми използвани в сферата на бизнеса, науката [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 5,319 думи.