курсова по философия

Морализмът у Ницше – Реферат

Категория: Реферати

Аморализъм и нихилизъм – това са думите, които най-често се отнасят към философията на Фридрих Ницше, когато тя трябва да бъде характеризирана. Не казвам оценките, защото става дума за характеристики, дадени от самия автор. Едва след това те са подети и затвърдени от интерпретаторите. Тъкмо поради тях обаче, когато творчеството на Ницше се разглежда от [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 10,194 думи.

Реферат – Киркегор и лудостта

Категория: Реферати

Киркегор е емблематичен мислител. Най-напред като основоположник на нов тип философстване, предопределено от ново разбиране на смисъла и задачата на философията. След това, със своеобразната форма, която придава на своите произведения, принадлежащи в еднаква степен както на изящната литература, така и на философията. И не на последно място с тясната обвързаност между събития от личната [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,307 думи.

Реферат – Влиянието на социално-политическия контекст у Платон и стоиците

Категория: Реферати

Целта ни е въз основа на сравняването на два типа онтология, възникнали в различни исторически условия, да проследим влиянието на социални политическия контекст върху съдържанието на знанието и механизмите, с които то се осъществява. Социално политическите условия на всяка историческа ситуация в известна степен определят и съдържанието на науката в нея. Вероятно никой не би [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 5,082 думи.

Реферат – Етическата категория чест

Категория: Реферати

Ако нравствеността не се мисли просто като социален механизъм за регулиране публичния живот на човека, а като начин на живот, като висшето за дадена конкретна ситуация битие на човека, можем да си позволим твърдението, че в морален план човек е станал такъв едва след като си е задал въпроси от типа на „Какъв искам да [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,669 думи.

Нравственост и етика – същност и характер

Категория: Реферати

Безспорно нравственото отношение е специфично човешко отношение към света. Човек може да се отнася поне по два начина към своя свят. Тази два начина са непосредствен израз на неговото съществуване, на неговия живот и бележат степени в ставането на морала. Най-напред, той може да бъде потопен, „претопен“ в заварената ситуация. Тогава животът му не излиза [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,412 думи.

Реферат: Библията и Омировият епос – двата крайъгълни камъка на западноевропейската литература

Категория: Реферати

Философът, положил основите на редица клонове на познанието – и допринесъл за развитието на други, – Платон, не отделя особено внимание на структурата на литературната творба, на похватите, които биват използвани. И именно защото представите му за поезията са коренно различни от тези на най-известния му ученик, дискурсът, поет от двамата за същността на подражанието, [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,010 думи.