ЛИС за войната

Емилиян Станев – „Крадецът на праскови” – войната, драмата и любовта

Категория: Есета, Литературно интерпретативно съчинение

Повестта е история на една лична драма, двойно рамкирана от картините на две войни. Като своеобразно мото, вплетено вътре в самото повествование, се откроява афористичното прозрение на автора: „Няма нищо по-тягостно от повторението на миналото.” Защото Емилиян Станев във връзката война – човек акцентира многовариантната повторяемост на страданието, индивидуално и колективно. Войната го интересува не [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,091 думи.

ЛИС – Една невъзможна любов сред ужасите на войната

Категория: Литературно интерпретативно съчинение

Литературно интерпретативно съчинение (ЛИС)
„Крадецът на праскови“ оставя трайна следа в българската белетристика. Отраснал сред природата на Търново, Емилиян Станев не случайно избира този град за фон на разтърсващите събития, пресъздадени в повестта. Героите му са силни личности с висока нравственост, ала всеки от тях носи белега на трагичното в душата си. В сюжетната линия ярко [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 658 думи.