реферат за Интернет

Дистрибуционни практики и решения

Категория: Реферати

По дисциплина:
Дистрибуционни практики и решения
Тема:
Електронните маркетингови канали – предизвикателство за фирмите
Изготвил: [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 10,389 думи.

Ще останат ли медиите „Четвъртата власт“?

Категория: Реферати

“ Кое ще е основното във вазимоотношенията между пост информационното общество и дигиталните индивидуализирани средства за масова комуникация? [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 943 думи.