Реферат за обучението

Системи, принципи и методи на възпитание и обучение

Категория: Реферати

Обучението е много по-ефективно и лесно, ако се провежда под формата на игра.
Предлагам следните примери за възприемане и учене чрез състезания и игри:
- събиране на точки. Задълженията вкъщи биха могли да се разпределят между членовете на семейството – така, от една страна, не се натоварват само един или двама души, а битовите задачи не се усещат [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 1,588 думи.

Реферат – Теории на обучението

Категория: Реферати

1.Асоционизъм – (У.Джеймсс, Дж.Дюи и др.)
Същността на учението се свежда до асоциациите между усещанията, възприятията и представите. Адаптацията на човека към средата се извършва върху основата на на асоциативните закони за близост, сходство, контраст и др. При това ученето се разглежда като чисто двигателен ( моторен ) акт, при който двигателнте фукнции имат много по-голямо [...]

Етикети:

Този материал съдържа 1,561 думи.