реферат по маркетинг

Международен Маркетинг – по учебника на Н. Найденов – лектор: доц. д-р К. Танушев

Категория: Есета, Лекции

Тема 1-1 Същност на международния маркетинг (ММ)
Катеора: “ММ представлява извършване на стопанска дейност в повече от една страна, насочваща движението на стоките и услугите на компанията до потребителите и ползвателите с цел печалба.”
NB! Общото между всички определения: ММ се извършва в повече от една страна.
• Особености на ММ
• Нужни са повече усилия и средства за провеждане [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 13,869 думи.

Реферат за принципите на маркетинга

Категория: Реферати

ДИСЦИПЛИНА: ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГА
ТЕМА: КАК ФИРМАТА “RCI-MEDIA”ООД ПРИЛАГА ПРИНЦИПИТЕ НА МАРКЕТИНГА.
1. Представяне на фирмата “RCI-media”
“RCI MEDIA”OOД е акционерно дружество, изцяло с българско участие. Регистрирано е в Търговския регистър Решение № 14456/ 13.5.2004 година. “RCI MEDIA”OOД е първата фирма в България която се занима с разпространението на интерактивна ефирна телевизия, интернет и телефония. Специализирана [...]

Етикети:

Този материал съдържа 1,595 думи.

Курсова работа – Стратегии при различни видове конкурентни ситуации

Категория: Курсови работи

Външната среда за една фирма включва различни компоненти, които влияят върху стопанската организация. Това могат да бъдат събития, обстоятелства, обекти и др.
В учебника си “Стратегическо маркетингово планиране”, Галина Младенова определя стратегическите анализи на външната среда като няколко цели (стр. 63):
- Установяване на евентуалните възможности и шансове на стопанска организация
- Определяне на потенциалните заплахи и опасности [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 3,368 думи.

Реферат – Маркетингова информация и маркетингови изследвания

Категория: Реферати

Маркетинговата среда се променя с ускоряващ се ритъм и необходимостта от маркетингова информация в реално време е по-голяма, отколкото когато и да е било в миналото. Компаниите от локален към национален и глобален маркетинг; потребителите придобиват (по-голяма) покупателна способност и стават все по-придирчиви в избора си; а продавачите преминават от ценова към неценова конкуренция. В [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,303 думи.

Реферат – Стратегически цели в маркетинга

Категория: Реферати

Стратег. Ориентири в цялостното ориентиране в цялостното развитие на всяка ф-ма са декларирани в нейната визия, мисия, цели и задачи. Всяка ф-ма трябва да има собствена визия за своето бъдеще, която да способства от една страна за запазване на нейната специфика, а от друга за стимулиране на напредъка.
Мисията на дадена ф-ма декларира философията, принципите, убежденията [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 383 думи.

Реферат – Маркетингов анализ на „Макдоналдс“

Категория: Реферати

От таблицата за приходи и транзакции се вижда, че при планираното 7%-но увеличение на ТС, фирмата достига – 10%, спрямо миналата година и 6.1% спрямо месец декември 2001г.
От предвидените продажби, средно по 125/1000, от промоционните продукти се достига 546/1000 ТС, от тях , което показва, че всеки втори клиент е опитал от новите продукти в [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 819 думи.

Реферат – Умението да слушаме

Категория: Реферати

Дейвид и Елън се учат да работят с автоматичен трион в класа по дървообработване. Докато Господин Бартън демонстрира, Елън си мисли:
“Това ще е забавно. Ще мога да си направя поставка за стереото. Може би ще е най-добре да слушам внимателно, иначе нищо няма да разбера.”
Колко внимателно слушате? Как може да се научите да слушате по-добре?
В [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 4,457 думи.

Невербална комуникация – реферат

Категория: Реферати

УВОД
Много често в обикновения живот, а и в професионална сфера това, което не може да се постигне чрез думи, става възможно чрез жестове, погледи, усмивки, мимики, пози на тялото или с други думи с помоща на невербалната комуникация. Особенно е значението и в бизнеса, където времето наистина е пари и където изготвянето на информация, нейната [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 6,267 думи.

Реферат: Маркетинговото проучване в дейността на предприятието

Категория: Реферати

Входящата информация необходина за фирмата за разработването на маркетин стратегията и параметрите на маркетинг микса, се нарича маркетингово проучване. То има за задача да осигури информация за:
- факторите действащи на пазара и влияещи на избора на маркетинг-микса;
- информация за всеки елемент на ММ
- обратна връзка за възприемането на пазара на всеки елемент на ММ, на [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 934 думи.

Реферат – Реклама, ПР и маркетинг

Категория: Реферати

Същност на рекламата
Почти всеки човек днес се сблъсква с реклама под някаква форма.
Навсякъде и по всяко време хората са засипвани с хиляди обяви, афиши, брошури, дипляни, рекламни вести, покани, филми, плакати, независимо от това дали ги забелязват и дали им обръщат внимание, или ги търсят сами. Те не винаги осъзнават, че прочетеното, чутото, видяното представляват [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 734 думи.