реферат по маркетинг

Реферат – Маркетингов анализ на спортен клуб

Категория: Реферати

I.Общ анализ на ТК “Левски” гр. София
Историята на ТЕНИС КЛУБ ТК “Левски” гр. София води началото си от 1914г.
Днес ТК “Левски” гр. София е едно от водещите клубове, за обучение и тренировки по тенис за начинаещи и напреднали състезатели.
Клубът също така дава теоретични консултации свързани с методиките на преподаване в тениса. Осигурява кондиционна подготовка и [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,391 думи.

Реферат – Стокова политика

Категория: Реферати

1. Същност и съдържание
1.1.Продуктът като елемент на маркетинговия микс
Продуктът като елемент на маркетинговия микс е резултат от икономическата дейност на човека, т.е. той е елемент на националния продукт.
Следователно, за да се даде точно определение на понятието продукт, първо трябва да бъде дефинирана икономическата система.
В своето многовековно развитие икономическата наука е стигнала до концепции за определянето [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 26,500 думи.