реферат по публична администрация

Реферат: Комисия за финансов надзор – характеристика и основни процедури

Категория: Реферати

От 2003 година при влизането в сила на Закона за Комисията за финансов надзор, Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор (КФН). Народното събрание избира членовете на комисията в двумесечен срок от обнародване на закона, като мандатът на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,728 думи.