Теория на елементарното образование

Реферат – Теория на елементарното образование

Категория: Реферати

Теория на елементарното образование на Й. Х. Песталоци
1.Увод
Песталоци се ръководи в педагогическата си дейност от твърди и установени принципи, които съставят съдържанието на неговата насоченост, осмислят живота и стремежите му. Като син на дребнобуржоазна Швейцария той живее със свободолюбивите и демократични идеи на класата, от която произхожда, стреми се да облекчи положението й като страдаща [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 7,126 думи.