Релеф на Земята

Категория: Реферати

Релефът е навсякъде около нас. Знанията за него разкриват сложния характер и разнообразието на заобикалящата човека природна среда,резултат от тясното съприкосновение, взаимосвързване и взаимопроникване на географските компоненти.
При изучаване на континентите(6-8 кл.) знанията за отделните компоненти се разши-ряват,задълбочават,конкретизират,разкриват се знания за закономерностите в строежа на деференциацията на географската обвивка.Тя е физикогеографски коплекс,в [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,052 думи.

На прощаване Хр. Ботев

Категория: Анализи, Литературно интерпретативно съчинение

На прощаване
в 1868
Христо Ботев
През 1875 година Христо Ботев издава, съвместно със Стефан Стамболов, двадесетина поетични творби, озаглавени с непретенциозното ”Песни и стихотворения”. Тази малка книжка съхранява за поколенията геният на човека, твореца и революционера Ботев. Родено от могъщ талант, неговото поетично творчество е висш образец на превръщането на глобалните проблеми на времето в дълбоко лично [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,031 думи.

Моята представа за връзки с общесвеността

Категория: Реферати

Наталия Николаева Филипова, Специалност Връзки с Обществеността, курс първи, Ф.Н. 24
Моята представа за социалната технология Връзки с Обществеността
Времето и глобалният свят, в които живеем изискват от всяка публична личност или организация да влага все повече средства и усилия в изграждането на своите социални контакти и имидж. Ако до скоро е било възможно дадена дейност да [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 581 думи.

Всекидневния свят – Криза на всекидневието

Категория: Курсови работи

родено със словото. Разумът е конструиран чрез разговора.” (1). Индивидуалната същност на всеки, неговият светоглед и най- вече нагласата му като отношение към Другия се изразява чрез думите, дори когато те са премълчани.“Затова най-опасното от всички блага – езикът, е даден на човека…с него да покаже какво е…” (2). Начинът на ефективно изразяване на социалния [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 4,572 думи.

Реферат – журналистика и екология

Категория: Реферати

СТАТИЯ
БУРГАСКОТО ЕЗЕРО ВАЯ – ЧАСТ ОТ ОВМ В ЕВРОПА
В миналото Бургаското езеро е бил най-високопродуктивният водоем в България. От него са добивани стотици тонове риба, раци, дивеч. С построяването на Нефтохимическият комбинат край Бургас то загубва до голяма степен голямото си стопанско значение.
Бургаското езеро Вая е най-голямото естествено езеро в България. Неговата дължината достига [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,062 думи.

Реферат – Елин Пелин и литературата

Категория: Реферати

Стари и млади, бащи и деца.
Конфликтността има многобройни културологически измерения и антропологически характеристики. В нея по драматичен начин се сблъскват традиция и новаторство, младост и старост, град и село, старо и ново време, плаха мечтателност и груби инстинкти, морал и безнравственост. Творбата „Гераците” на Елин Пелин например е изградила удивително богата и сложна картина [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 7,294 думи.

Реферат за Китай

Категория: Реферати

Площта на Китай е 9 571 300 кв.км. Населението е 1 298 847 000 души на кв.км. на север, запад и юг Китай граничи с 14 страни, а на исток има широк излаз на Тихия океан. Бреговата линия е с дължина 14 500км. Огромната територия на страната е с изключително разнообразен релеф. Китаи има огромни [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 264 думи.

Есе – Емоционалната материя на любовта

Категория: Есета

ЕМОЦИОНАЛНАТА МАТЕРИЯ НА ЛЮБОВТА
Всяка любов непременно включва елемента на влечение към партньора от противоположния пол, но само влечение не е достатъчно,за да съществува тя. Любовта създава потребност у партньорите да са заедно.Близостта им може да породи широка гама от чувства-наслаждения.Чувствата-наслажденията са ценност само за този,който ги изпитва.С чувствата се появява способностт,която се ражда заедно с [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 464 думи.

История на икономическите теории: Меркантилизма в Англия, Франция, Германия

Категория: Реферати

Меркантилизма в Англия
Представител на ранния меркантилизъм е Уилям Станфорд 1554-1612 Неговорто произведение ‘Критическо изложение на някой жалби на наши сънародници’ е издадено в Лондон през 1581 г. То е написано под формата на диалог м/ду : Рицар (земевладелец) Фермер (земеделец) тъговец (занаятчия ) и богослов. Авторът се изказва от името на последния. В произведението [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 2,214 думи.

Курсова работа – агресия и агресивно поведение

Категория: Курсови работи, Реферати

СУ “Св. Климент Охридски”
гр. София
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Специалност: Музика
КУРСОВА РАБОТА
на тема:
“Агресия и агресивнот поведение”
Подготвил: ……. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,226 думи.