Визитни картички – видове и значение – Реферат

Категория: Реферати

На визитните картички може да се гледа донякъде като на мини-резюмета, които можем да раздаваме на всеки, навсякъде и по всяко време.
В същността си, те са носители на формална информация – името на човека, компанията, за която работи (обикновено с лого) и информация за контакти – адрес, телефонен номер, факс-номер, e-mail адрес и адрес в [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,897 думи.

Международен Маркетинг – по учебника на Н. Найденов – лектор: доц. д-р К. Танушев

Категория: Есета, Лекции

Тема 1-1 Същност на международния маркетинг (ММ)
Катеора: “ММ представлява извършване на стопанска дейност в повече от една страна, насочваща движението на стоките и услугите на компанията до потребителите и ползвателите с цел печалба.”
NB! Общото между всички определения: ММ се извършва в повече от една страна.
• Особености на ММ
• Нужни са повече усилия и средства за провеждане [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 13,869 думи.

Разочарованията като предизвикателства за личностно развитие – Есе

Категория: Есета

Има два вида разочарования: от себе си и от света. Могат ли някои разочарования да станат предизвикателства за личностно развитие?
Животът на всеки от нас е низ от очаквания, не рядко следвани от разочарования. Разочарования от себе си, и от другите около нас. Често пъти ние се разочароваме от себе си, поради това, че не сме [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 580 думи.

Социално-медицинска история – Реферат

Категория: Реферати

Медицински университет – гр. София
Факултет „Обществено здраве”
Специалност „Управление на здравните грижи”
СОЦИАЛНО – МЕДИЦИНСКА
ИСТОРИЯ
Изготвил: Димка Асенова Михайлова
Фак.№ 1343
Медицински университет София
Факултет „ Обществено здраве”
Специалност „Управление на здравните грижи”
П Р О Е К Т
за
Епидемиологично проучване
Случай – контрола
На ТЕМА
„Балканска ендемична нефропатия / БЕН/ ”
Изготвил: Димка Асенова Михайлова
Фак.№ 1343
І. Въведение :
1.Социално- [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 618 думи.

Реклама и връзки с обществеността – Реферат

Категория: Реферати

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ Произведено в България ”
Изготвила:
…………………………….
4-ти курс – 8-ми семестър;
Бакалавърски факултет;
Департмент „Икономика и
Бизнес администрация”
Специалност „Стопанско управление”;
София, 2007
„Произведено в България“ това е изложението, което посетихме с една близка моя колежка, мислехме си че основния приоритет на изложението е подкрепа на българските производители, а основна цел – да представи постиженията им и да запознае широката публика [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 888 думи.

Що е превод – Реферат

Категория: Реферати

Отговорът на въпроса „Що е превод?“ не може да бъде еднозначен. Първата съществена особеност на понятието превод, която е установена при неговата най-обща постановка, това е многостранността, сложната природа на превода.
В какво се заключва тази сложност и многостранност? Преди всичко преводът не може да бъде разбран и научно дефиниран, ако не се вземе предвид неговата [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 872 думи.

Спасяването на българските евреи – урок за бъдещите поколения

Категория: Есета

Ако се върнем назад в историята на света, ще забележим колко много жестокост и насилие е имало и продължава да има у хората. Личностите, които са успяли да се издигнат над обикновения човек, започват да развиват мания за „господство над света”, азът се поставя на преден план. Идеите, идеалите на въпросния Аз, биват [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 695 думи.

Безработица и инфлация – Реферат

Категория: Реферати

КУРСОВА РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНА:”ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
НА ТЕМА : БЕЗРАБОТИЦАТА И ИНФЛАЦИЯТА
Идеалът на всяка икономика е стабилно и устойчиво нарастване на брутния вътрешен продукт цените да са относително постоянни ,
а инфлацията и безработицата да са незначителни.
В действителност обаче икономическото развитие е циклично, периодите на икономическа криза се сменят с оживление и подем, [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 4,217 думи.

Джон Атанасов – живот между два свята

Категория: Реферати

Животът на хората в съвременното общество е немислим без използването на високите технологии. Компютрите и интернет разширяват неимоверно границите на човешкото познание и улесняват прогреса на всички нива и във всички области. Днес дотолкова сме свикнали с присъствието им в своето битие, че рядко се замисляме на кого дължим това изумително постижение.
Човекът, на когото дължим [...]

Етикети:

Този материал съдържа 580 думи.

Същност на маркетинговия контролинг

Категория: Есета

New Free MLM company
Маркетинга и контролинга представляват функции, които се явяват резултат от разделението на труда и изпълнението на управленската функция. Специализирането на контролинга върху отделните области на дейността на организацията е довело до обособяването на функционалния контролинг под формата на снабдителски контролинг, производителен контролинг, производствен контролинг, финансов контролинг, проектен контролинг и др. Маркетинговият контролинг [...]

Етикети:

Този материал съдържа 331 думи.