Лекции по микроикономика – Еластичност на търсенето


 Категория: Лекции, Реферати


Еластичност на търсенето

Еластичността на търсене показва каква е степента на чувствителност на купувачите, по отношение на търсенето на дадена стока, под влияние на определени фактори. особена значимост има изследването на еластичността на търсене спрямо цената, еластичността на търсене от дохода и еластичност при свързани стоки или така наречената кръстосана еластичност. Коефициентът на ценова еластичност е отношение на процентната промяна на търсените количества към процентната промяна на цената. Използват се относителни величини, за да се избегнат нудобствата на конкретните измерители на цена и количество. В общия случай, понеже под влияние на закона за търсенето съществува отрицателна връзка между търсеното количество и цената, коефициентът е отрицателен. При преценката на ценовата еластичност, обаче е от значение абсолютната величина на коефициента. Когато коефициентът е равен на 1, става дума за така-наречената единична еластичност. Могат да се отграничат 2 крайни случая на еластичност. Единият е безкрайна еластичност. При дадена цена или безкрайно малкото и намаляване, потребителите са склонни да купуват нарастващи количества от дадена стока. Другият случай е на абсолютно нееластично търсене, става дума за стока, чието търсене е неизменно, независимо от цената.
Демонстрираната методика за измерване на ценова еластичност е свързана с несъвършенства защото при 1 и същ диапазон на промяна на цената или на количеството, се получават различни значения на коефициента на еластичност. Проблемът се решава като се разсъждава за еластичността не във точка от кривата на търсене, а за диапазон, за цяла дъга от кривата на търсене.
Ако разгледаме еластичността на търсене от цената и нейното изменение по линейна крива на търсене, ще установим, че по протежение на тази линейна крива на търсене се открояват 3 региона. Горният ляв край е регион на еластично търсене. След това се достига до единична еластичност и от там се преминава към долния десен край, където е регионът на нееластично търсене в зависимост от цената. Това произтича от процентните изменения на променливите. Когато се движим надолу по кривата, процентните изменения на цената се увеличават. В същото време, процентните изменения, в търсеното количество намаляват. Веднага възниква въпросът, дали наклонът на линейната крива на търсене, само по себе си може да е критерии за ценовата елстичност на търсене.

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 385 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Лекции по микроикономика – Еластичност на търсенето"