Реферат – Маркетингов анализ на „Макдоналдс“


 Категория: Реферати


От таблицата за приходи и транзакции се вижда, че при планираното 7%-но увеличение на ТС, фирмата достига – 10%, спрямо миналата година и 6.1% спрямо месец декември 2001г.
От предвидените продажби, средно по 125/1000, от промоционните продукти се достига 546/1000 ТС, от тях , което показва, че всеки втори клиент е опитал от новите продукти в Макдоналдс.
Но по отношение на реализираните планове, резултатите са далеч от предвидените. При планирани 500/1000 пилешки крилца имаме средно реализирана 224/1000; от Пикантният Макчикън при зададени 40/1000 имаме 20/1000; Пикантно Макчикън Меню – 30/1000 имаме 18/1000, за Меню Пилешки крилца – 30/1000 имаме 17/1000, за френските картофки – 50/1000 имаме 9/1000. Единствено при Пилешкия бургер се проявява значително надхвърляне на планираните продажби за хиляда клиента, от 90/1000 имаме 249/1000. Обяснение на тези резултати, може да бъдат „неприемливите цени“ за по – голяма част от населението. Особено това е видно за провинциалните градове където покупателната възможност на клиентите е значително по малка от тази в столицата . Те предпочитат да купуват по – евтини и по – малки санвичи , вместо големи сандвичи или МакМенюта. Големите и по – скъпи сандвичи са трудно продаваеми и не могат да достигнат планираните резултати.

Вследствие на данните получени за миналата година, съпоставени с 2000 г. е разработен национален маркетингов план за 2002 г. В него са заложени маркетингови цели, като на първо място с увеличаването на клиенто-потока, което от своя страна ще доведе допълнителни клиенти, които по една или друга причина не посещават Макдоналдс. Една от най – честите причини, според клиентите, са високите и недостъпни за по – голяма част от тях цени. Но от друга страна те вече предпочитат да заплащат по висока стойност на храната, защото са уверени , че качеството и е на възможно най – добро ниво.
В сравнение, през първите три месеца от тази година се наблюдава съществен скок в клиентските посещения. През м. януари рзликата е 22506 ТС или 5,26% покачване, а спрямо м. декември 2001 покачването е с 13389 или 5.01%.
Що се отнася до разликата от предходната на 2001 г. скока е по – малък или 4.17%.
За м. февруари 2002 г. разликата е 11.11% на „плюс“ спрямо същия месец от 2001г. и 5.26% спрямо 2000 г.
За м. март статистиката показва допълнително покачване спрямо предходния месец с още 3.83% или общо 14.94% повече от март 2001 г. и 7.53% повече за същия период на 2000 г.
Обобщение може да се направи, като се отбележи, че спрямо миналата година имаме увеличение на транзакциите за първите три месеца средно с 10.44%, а спрямо 2000г. – 5.56%, което показва че по 2155 клиента повече дневно са посетили заведенията.
През 2001г. спрямо 2000г. е отбелязан отново спад в приходите. Особено това е валидно през март и април, както и юли и по – малко – октомври. Тук спада е с 97805.50 лв. за март, 140764.10 лв. за април и 150662.6 лв. за юли което в процентно отношение е от -4.88% до – 6.75%. През останалите месеци разликата е по – малка и също варира от -.38% до 3.83%.
Както и по отношение на зимните месеци на предходното сравнение, така и тук се наблюдава чувствително по – малка и също варира от 2.38% до 3.83%.
Както и по отношение на зимните месеци на предходното срав нение, така и тук се наблюдава чъвствително по – малка разлика от -1% за януари до – 0.17% за декември.
Но по различен начин стоят нещата по отношение между приходите от първите три месеца на тази 2002г. За месец януари спада е – 1.09% спрямо 2001 и -2.08% спрямо 2002 . За следващия месец разликата е вече -5.69% към – 8.48% за 2000 г. и през март отново се стопява тази разлика към -2.44%.
Общо за първите три месеца от началото на календарната година спада в приходите възлиза на 169874.5 лв или 2123.43 лв дневно спрямо предходната или 3.07%.
Клиенто – потока може да се увеличи чрез намаляване на цените на различните видове продукти , като се има предвидд ниската покупателна способност на българина, както и с въвеждане на нови продукти , липсващи в менюто на Макдоналдс и това не е привличало клиенти, които са предпочитали този продукт.
Следващата цел според маркетинговия план е увеличаването на приходите. Приходите могат да се увеличат ако се увеличат и цените, но това решение не би довело до желан дългосрочен ефект. Увеличаване на приходите също се получава когато клиентите купуват повече. За фирмата е по – изгодно клиентите да пазаруват повече на по – ниски цени , както и да купуват повече продукти с ниска себестойност и които носят по голяма чиста печалба след продажбата им.
Другата цел на Макдоналдс е привличането на децата като потенциални бъдещи клиенти на фирмата. Макдоналдс има сключен договор с Disney по кината.
Също така важна цел за тази година, поставена от Макдоналдс е утвърждаването на положителния имидж на компанията. Фирмата да участва в различни спортни и детски инициативи, като „Александра филм“, „Егмонт- България“, Детска шампионска футболна лига и др. Тя се явява спонсор и рекламодател в различните издания на работещите съвместно фирми

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 819 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Маркетингов анализ на „Макдоналдс“"