Курсови работи

Курсова работа – Методи за подобряване на зимния дъб

Категория: Курсови работи

Република Италия e държава в Южна Европа. Страната е разположена на Апенинския полуостров, о-вите Сицилия, Сардиния и редица малки острови. Има площ от 301.3 хил. кв. км. Граничи (в км) с Франция – 515, Швейцария – 718, Австрия – 415, Словения – 218, Сан Марино – 70 и има брегова линия от 5 599 км, [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 16,793 думи.

Всекидневния свят – Криза на всекидневието

Категория: Курсови работи

родено със словото. Разумът е конструиран чрез разговора.” (1). Индивидуалната същност на всеки, неговият светоглед и най- вече нагласата му като отношение към Другия се изразява чрез думите, дори когато те са премълчани.“Затова най-опасното от всички блага – езикът, е даден на човека…с него да покаже какво е…” (2). Начинът на ефективно изразяване на социалния [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 4,572 думи.

Курсова работа – агресия и агресивно поведение

Категория: Курсови работи, Реферати

СУ “Св. Климент Охридски”
гр. София
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Специалност: Музика
КУРСОВА РАБОТА
на тема:
“Агресия и агресивнот поведение”
Подготвил: ……. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,226 думи.

Цикличност и логика с графични знаци – Курсова работа

Категория: Курсови работи

ЦИКЛИЧНОСТ И ЛОГИКА с ГРАФИЧНИ ЗНАЦИ
инж. Темелко Георгиев Петров
Природоматематическа гимназия „Проф. Е. Иванов”- Кюстендил
Резюме: Семиотиката се развива паралелно с дъщерните си науки. Знаковите системи си взаимодействат. Дефинирането на нови критерии с показатели ще доведе до целесъобразен подход при: анализ на графични знакови системи; използването на знаци; създаването на нови знакови системи. В резултат ще [...]

Етикети: , , , , , , ,

Този материал съдържа 3,645 думи.

Курсова работа – Стратегии при различни видове конкурентни ситуации

Категория: Курсови работи

Външната среда за една фирма включва различни компоненти, които влияят върху стопанската организация. Това могат да бъдат събития, обстоятелства, обекти и др.
В учебника си “Стратегическо маркетингово планиране”, Галина Младенова определя стратегическите анализи на външната среда като няколко цели (стр. 63):
- Установяване на евентуалните възможности и шансове на стопанска организация
- Определяне на потенциалните заплахи и опасности [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 3,368 думи.

Курсова работа – Иновационна политика на LB Bulgaricum

Категория: Курсови работи

I. Обща информация за предприятието
“Ел Би Булгарикум” ЕАД има десетилетни традиции в производството и експорта на млечни продукти, закваски и технологии. Дружеството е единствената държавна фирма в млекопреработвателния сектор в България. Правоприемник е на интелектуалната собственост, лицензионната дейност и експортните позиции на Държавното стопанско обединение “Млечна промишленост”, създадено през 1965 година.
През 1991г. фирмата е преименувана [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,559 думи.

Курсова работа – Системи за комисиониране и комплектуване

Категория: Курсови работи

Определение, основни операции и понятия
В почти всички съвременни складове процесът по експедиция по товарите от склада включва и единица операции по комисиоиране и комплектуване на партидите за клиентите. Комплектуването на партидите не създава особени технически и организационни трудности в случаите, когато те са съставени от цели складови ТЕ (цели палети, каси, кашони и контейнери и [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 5,094 думи.

Курсова работа – От управление на персонала към управление на човешките ресурси

Категория: Курсови работи

В днешните организации, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Набляга се на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентноспособноста на предприятията чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. В това се състой прехода от управление на персонала към управление на човешките ресурси. Този преход се стимулира [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 6,655 думи.

Професионално развитие – курсова работа

Категория: Курсови работи

1.Увод
Професионалното развитие на работната сила на личността е непрекъснат процес, който се изразява в настъпващите изменения в качеството на работната сила на личността. Професионалното развитие, следователно, се отнася както до работната сила, така и до личността. Общото между тези две категории е, че те са взаимно свързани и обусловени. Без личност не може да има [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,593 думи.

Мотивация на персонала в ЕТ „Мистрал-99″ – курсова работа

Категория: Курсови работи

Най-общо казано мотивацията се занимава с въпросите „защо” на поведението.Познанията за мотивация на персонала помагат да се ориентираме в сложната и същност,да проследим начина и причините за нейното възникване или отсъствие,както и да осмислим опорните и точки.Това е процес на доброволно взето решение от индивида за определено целенасочено действие или бездействие при определена ситуация.Ето защо [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,376 думи.