Курсови работи

Курсова работа – Социологически аспекти на здравния мениджмънт

Категория: Курсови работи

Здравеопазването е важна част от обществената действителност и елемент на социологическата система на обществото.Неговото място,взаимовръзки и взаимозависимости се виждат най – добре,когато се разглежда в рамките на тази система.
По своята същност здравният мениджмънт представлява сфера на интердисциплинарно взаимодействие на редица обществени науки с медицината.Социологията е една от тях.
Социологическият подход се използва,когато се изучават социологически взаимовръзки [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 680 думи.

Курсова работа – Земеделието в планинските и полупланинските райони

Категория: Курсови работи

1. Въведение
Години наред земеделието е било нещо повече от основен поминък по българските земи. То е било традиция и начин на живот. Много често от развитието и особеностите на селското стопанство се е решавала съдбата на човек, а понякога и на цели родове.
В днешно време нещата не стоят по този начин. Съществуват занаяти, които са [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 3,885 думи.

Курсова работа – Възможност за развитие на аграрното производство в ЕС

Категория: Курсови работи

Основният проблем свързан с присъединяването ни към ЕС за млекопреработвателните предприятия е свързан с постигането на високите критерии наложени от ЕС относно хигиената,ветеринарния и санитарния контрол на продуктите предлагани на пазара и силната конкуренция. Предприятия, които не успеят да въведат по-високите изисквания и дадат гаранции,че техните продукти не крият риск за потребителите,ще са принудени да [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,299 думи.

Курсова работа – Албанското риалити шоу

Категория: Курсови работи

УВОД
Ние живеем в общество, опосредствено напълно от масмедиите – това твърдение днес звучи реалистично. Телевизията в наши дни е разглеждана като най-мощния информационен източник на социализиращо влияние, на публично споделяни образи, стилове на действие и мислене. Телевизиятя се превърна в първостепенен фактор, в личния и обществения живот и промени коренно начина на общуване на хората [...]

Този материал съдържа 12,739 думи.

Нови журналистически жанрове – курсова работа

Категория: Курсови работи

„Всяко едно от използваните технически средства има своите ограничения при общуването, затова всяко ново надгражда в някаква степен предходното, като увеличава степените на свобода при общуването.“ Малецке, Г. психология на масовите Комуникации „,
Изготвил: Елица Й. Дионисиева
За никой вече не е тайна, че с появата на Интернет се формира и развива нов вид медия. Класическите [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,675 думи.

Курсова работа – Принципи на оперативноиздирвателното производство

Категория: Курсови работи

Същността на оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство е дадено в чл.160 от Закона за МВР.
Член 160 от Закона за МВР определя оперативно-издирвателната дейност като специфичен вид дейност, осъществявана от МВР, за защита на националната сигурност и обществения ред в Република България, здравето, живота, правата и свободите и собствеността на гражданите от престъпни посегателства.
Дейността се осъществява [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 5,064 думи.

Курсова – Чуждестранни инвестиции в област Ловеч

Категория: Курсови работи

I.Характеристика на област Ловеч
Област с административен център гр. Ловеч е включена в Северен Централен Район за Планиране(СЦРП). От административна гледна точка включва общини: Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Троян, Тетевен, Угърчин и Ябланица.Разпределението на общините и населението е неравномерно. Населението е 163 342 жители.
Като водещи икономически отрасли за областта се очертават производството на хранителни продукти, напитки [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,640 думи.

Курсова – Определение. Съгласувано и несъгласувано определение.

Категория: Курсови работи

Според Иван Недев определението е второстепенна част на изречението, която разкрива признак на предмет, означен със съществително име, респ. със заместник на съществително име (субстантивирана част на речта или местоимение), напр.: „Един гълъб се вдигна като подхвърлен камък от скалата” (Елин Пелин). „Тя си отиде замислена и неспокойна” (Г. Караславов).
За по-голяма терминологична яснота е прието [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 4,661 думи.

Курсова работа – Минало несвършено време(имперфект)

Категория: Курсови работи

В съвременния български език в противоположност на повечето днешни славянски езици двете прости (не описателни) глаголни форми за минало свършено (аорист) и минало несвършено време (имперфект), които ни са познати от старобългарски, са запазени като напълно живи, строго разграничени смислово глаголни категории. В развоя им обаче се наблюдават интересни процеси, които докарват между другото и [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 3,903 думи.

Реферат – Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие

Категория: Курсови работи

Този район се простира като ивица край Черно море, с широчина приблизително от 10 до 30 km, в която се проявява най-силно черноморското климатично влияние. Количеството на вале­жите нараства от север към юг (от 450 mm/r. при Балчик до 700 mm/, г. на юг от Бургас, където разпределението им добива субмедите-рански характер), а наред с [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,729 думи.