доклад по литературна теория

Англо-американската Нова критика – реферат

Категория: Реферати

New Criticism – ново литературознание
Новата критика е едно изключително литературоведско направление, което си поставя за задача да се фокусира върху литературата сама по себе си. Влиянието на това направление произтича не толкова от теоретическите и програмни концепции, а по – скоро от неговите практически и педагогически ефекти. Сред най – важните представители на направлението са [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,008 думи.

Литературна история – реферат

Категория: Реферати

Съществуват няколко модела на литературна история:
1. Т. нар. универсални истории – те си поставят космополитната цел да представят развитието на човечеството като един цялостен процес, от който литературата е интегрална част. По своето същество универсалните истории работят с телеологически модел – модел, в който има поставена определена цел, крайна точка на развитие (теле). Тази теле [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,199 думи.

Феноменология – реферат

Категория: Реферати

Феноменологията е философия на преживяването. За феноменологията крайната точка на всяко значение и всяка стойност е живото преживяване на хората. Задачата на философа е да опише структурата на преживяването, в частност съзнанието, въображението, отношението с другите живи същества и ситуираността на човека в обществото и историята. Феноменологическата литературна теория разглежда произведенията на изкуството като посредници [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,178 думи.

Структурализмът – реферат

Категория: Реферати

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА СТРУКТУРАЛИЗМА:
1. Смисълът в езика се явява чрез различие. Смисълът не е в идентификацията на знака с някакъв предмет в света или с някакво предсъществуващо понятие. Смисълът се получава чрез разликата между знаците в една знакова система. Например, думите ‘жена’ и ‘госпожа’ се установяват чрез тяхното отношение една към друга. И двете отпращат към [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,309 думи.

Филологията – реферат

Категория: Реферати

Както видяхме от римско време до XVIIIв., който бил умел в литературата е считан за притежател на особена изтънченост и изящество и е принадлежал към висшите слоеве на обществото. Тези качества са били приписвани на филологията, вследствие на което термините литература и филология често са смесвани. Филологията, която на старогръцки означавала любов към думите, по [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,723 думи.

Новият историзъм – реферат

Категория: Реферати

НОВИЯТ ИСТОРИЗЪМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА НЯКОЛКО ТЕНДЕНЦИИ:
1. На теорията литературните произведения д се интерпретират като че ли съществуват в исторически вакуум, т.е. едно стихотворение или един роман да не се разглеждат изобщо във връзка с неговия исторически контекст.
2. Характерната за 60- те години на ХХв. тенденция социалния свят да се разбира чрез литературните произведения.
3. Характерното за същия период [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 406 думи.