есе за вазов

Есе – Социални и политически конфликти в „Дядо Йоцо гледа”

Категория: Есета

Свободата е най-прекрасното и възвишено благо, както за отделния човек, така и за държавата.“ — Сократ
„Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона“ — Имануел Кант
Литературните трудове на Иван Вазов, пропити с безмерна обич и преклонение пред Родината, са се превърнали в символ на българската [...]

Етикети: , , , , , , , , ,

Този материал съдържа 821 думи.

Българският език – национална ценност (ЛИС)

Категория: Литературно интерпретативно съчинение

Одата „Българският език” от Иван Вазов е патетична възхвала на родното слово и откроява неразривната му връзка с изторическата съдба на народа.
Още в началните стихове на творбата поетът влиза в ожесточен спор с хулителите на родната реч и категорично отхвърля несправедливите им нападки. Той възхвалява нашия език като висша национална ценност, благодарение на която се [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 475 думи.