Есе за храната

Есе – Човек е това, с което се храни

Категория: Есета

Една от основните функции на живия организъм е храненето. Като жив организъм, човекът има нужда от храна за биологичните си потребности, но освен това и от „храна” за ума и душата. Това, с което човек се „храни”, може да ни покаже неговите интереси и културна насоченост. Самото „недохранване” води до изоставане в развитието на физическо [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 691 думи.