курсова по педагогика

Реферат – Ролята на преводната литература за деца в образователния процес

Категория: Реферати

“Книгата е общество. Добрата книга,
както и доброто общество просвещават
и облагородяват чувствата и нравите.” [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 960 думи.

Реферат: Рудолф Щайнер – живот и дело

Категория: Есета

Рудолф Щайнер е от малцината представители на реформаторската педагогика през 20-те години на 20 век, чиито идеи и училища същестуват и до днес, дори се откриват нови. Човек с разностранни интереси, без да има педагогическо образование, той разработва и реализира практически една голяма идея в духа на реформаторската педагогика, а именно образованието, обучението и възпитанието [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,027 думи.