реферат за унсс

Стратификация и отношение към политиката – Реферат

Категория: Реферати

УНСС
Общоикономически факултет
Специалност Социология антропология и науки за културата
Реферат на тема: Стратификация и отношение към политиката
Съствил: проверил:
Основен проблем:
Основният порблем в стратификацията и отношението в политикара се изразява в идеологичните различия на разлчните политически партии(сили), борбата за надмощие в техните редици и между самите партии, както и приомите за избор на подходяща политическа сила, която да управлява [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,563 думи.